Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Organizácia pohybu strojov po poli v rastlinnej výrobe
Autor: Ing. Peter Dančanin
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Organizácia pohybu strojov po poli v rastlinnej výrobe
Abstrakt:V záverečnej bakalárskej práci sú zhrnuté poznatky o systémoch riadenia pohybu strojov po poli s dôrazom na utlačenie pôdy. Práca obsahuje základné poznatky a súvislosti o probléme pedokompakcie, o spôsoboch jej zisťovania a odstraňovania jej dôsledkov. Z pohľadu eliminácie vzniku pedokompakcie sa práca zaoberá problematikou organizácie pohybu strojov po poli. Súčasťou práce sú spracované informácie o technológií satelitnej navigácie, GPS modulov a autopilotov pre poľnohospodársku techniku, vrátane trendov v konštrukcií strojov, strojových súprav a ich pojazdových mechanizmov.
Kľúčové slová:utláčanie, CTF, GPS, navigácia, pôda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene