Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     
Výučba     Projekty     Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Organizácia pohybu strojov po poli v rastlinnej výrobe
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Organizácia pohybu strojov po poli v rastlinnej výrobe
Abstrakt:
V záverečnej bakalárskej práci sú zhrnuté poznatky o systémoch riadenia pohybu strojov po poli s dôrazom na utlačenie pôdy. Práca obsahuje základné poznatky a súvislosti o probléme pedokompakcie, o spôsoboch jej zisťovania a odstraňovania jej dôsledkov. Z pohľadu eliminácie vzniku pedokompakcie sa práca zaoberá problematikou organizácie pohybu strojov po poli. Súčasťou práce sú spracované informácie o technológií satelitnej navigácie, GPS modulov a autopilotov pre poľnohospodársku techniku, vrátane trendov v konštrukcií strojov, strojových súprav a ich pojazdových mechanizmov.
Kľúčové slová:
utláčanie, CTF, GPS, navigácia, pôda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene