Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     Výuka          
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vyhodnocovanie údajov o pohybe strojov z monitorovacieho systému GPS Agro
Autor: Ing. Tomáš Valent
Pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vyhodnocovanie údajov o pohybe strojov z monitorovacieho systému GPS Agro
Abstrakt:
V predloženej diplomovej práci je spracovaná problematika sledovania a využívania poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe, so zameraním na monitorovacie zariadenia fungujúce na princípe GNSS. Pri riešení diplomovej práce bol použitý monitorovací systém GPS Agro, ktorý je aplikovaný na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU v Kolíňanoch. Monitorovací systém GPS Agro poskytuje užívateľovi len základné údaje. Zámerom práce bolo posúdiť možnosť využitia základných dát na spracovanie väčšieho objemu informácií potrebných pre plánovanie nasadenia monitorovanej súpravy a hodnotenie vykonaných prác. Pri riešení bola použitá analýza údajov za zvolený časový úsek. Zo štruktúry časov nasadenia, polohy a pohybu stroja je možné vytvárať čiastkové úseky, ktoré boli použité ako základ pre použitú databázu údajov. Stroje je možné sledovať podľa lokality, typu vykonávanej činnosti, podľa použitého náradia a pod. Na základe výsledkov je možné povedať, že spracované výstupy poskytujú hlbšiu analýzu vykonaných činností vhodnú pre plánovanie využívania strojov.
Klíčová slova:GPS Agro, monitorovací systém, parcela, strojová súprava, výkonnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně