Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     Výučba     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Vyhodnocovanie údajov o pohybe strojov z monitorovacieho systému GPS Agro
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vyhodnocovanie údajov o pohybe strojov z monitorovacieho systému GPS Agro
Abstrakt:
V predloženej diplomovej práci je spracovaná problematika sledovania a využívania poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe, so zameraním na monitorovacie zariadenia fungujúce na princípe GNSS. Pri riešení diplomovej práce bol použitý monitorovací systém GPS Agro, ktorý je aplikovaný na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU v Kolíňanoch. Monitorovací systém GPS Agro poskytuje užívateľovi len základné údaje. Zámerom práce bolo posúdiť možnosť využitia základných dát na spracovanie väčšieho objemu informácií potrebných pre plánovanie nasadenia monitorovanej súpravy a hodnotenie vykonaných prác. Pri riešení bola použitá analýza údajov za zvolený časový úsek. Zo štruktúry časov nasadenia, polohy a pohybu stroja je možné vytvárať čiastkové úseky, ktoré boli použité ako základ pre použitú databázu údajov. Stroje je možné sledovať podľa lokality, typu vykonávanej činnosti, podľa použitého náradia a pod. Na základe výsledkov je možné povedať, že spracované výstupy poskytujú hlbšiu analýzu vykonaných činností vhodnú pre plánovanie využívania strojov.
Kľúčové slová:
GPS Agro, monitorovací systém, parcela, strojová súprava, výkonnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene