Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty          
     
     Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Ergonomické zhodnotenie osvetlenia pracovného priestoru vybraných mobilných strojov v poľnohospodárstve
Autor:
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Ergonomické zhodnotenie osvetlenia pracovného priestoru vybraných mobilných strojov v poľnohospodárstve
Abstrakt:
Práca sa zaoberá ergonomickým zhodnotením pracovného priestoru vybraných mobilných strojov v poľnohospodárstve. Cieľom mojej diplomovej práce je v jednotlivých kapitolách objasniť problematiku ergonómie ako vednej disciplíny, ktorá je využívaná aj v poľnohospodárstve, pri riešení a navrhovaní pracovného priestoru. Ergonómia je veda, ktorá prispôsobuje prácu človeku čo v najväčšej miere, s cieľom zvýšiť jeho produktivitu. Ako jedna zo základných ergonomických podmienok pri riešení pracovného priestoru v mobilných strojoch je osvetlenie. Preto hlavným bodom mojej práce bude práve analýza osvetlenia, jeho definície, rozdelenie ako aj charakterizovať osvetľovacie sústavy, ktoré sú súčasťou osvetlenia. Výskumnú časť práce budem zameriavať na porovnanie a zhodnotenie intenzity osvetlenia štyroch vybraných strojov v poľnohospodárstve. Aby človek zvýšil svoju produktivitu práce aj v nočných podmienkach, aby vedel lepšie rozlíšiť terén a ovládať stroj, je osvetlenie pracovného priestoru nevyhnutným prvkom pri práci v poľnohospodárstve. Tak ako vnímame osvetlenie v pozitívnom smere, je potrebné poznať aj jeho negatívne vplyvy, a to najmä z pohľadu ľudského zdravia. Preto sa zameriame na osvetlenie a jeho normy, legislatívu a právne predpisy.
Kľúčové slová:
osvetlenie, ergonómia, intenzita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene