Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty          Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Systémy dodržiavania konštrukčného záberu strojov v RV a možnosti ich kontroly
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Systémy dodržiavania konštrukčného záberu strojov v RV a možnosti ich kontroly
Abstrakt:V záverečnej bakalárskej práci sú zhrnuté poznatky o systémoch dodržiavania konštrukčného záberu strojov v rastlinnej výrobe a možnostiach ich kontroly. Práca je orientovaná na problematiku navigácie strojových súprav po poli a efektov, ktoré sú dosahované pri predsejbovej príprave pôdy. Práca obsahuje experimenty porovnania efektívnosti práce v závislosti od obsluhy a použitej technológie navádzania. Súčasťou je aj porovnanie vlastného zisťovania a deklarovaných výmer plôch. Zistené skutočnosti môžu pomôcť podniku pracovať efektívnejšie.
Kľúčové slová:
navigácia, efektívnosť, pohyb strojov, využitie záberu, riadenie strojov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene