Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výuka     Projekty          Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín mobilných pracovných strojov
Autor:
Pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Zhodnotenie ergonomického riešenia kabín mobilných pracovných strojov
Abstrakt:Vývojom technológií sa zdokonaľovala aj ergonómia a dnes si bez tohto riešenia už ani nevieme predstaviť bežný život. Ergonómia dnes zasahuje do všetkých oblastí priemyslu, či už výrobných, alebo nevýrobných. Mobilné pracovné stroje sú dôležitou súčasťou priemyselnej produkcie, v ktorej uľahčujú celkovú prácu. Kabíny týchto strojov sú takzvaným domovom obsluhujúcich pracovníkov, ktorí v nich trávia väčšinu svojho pracovného času. Veľký dôraz by sa mal preto klásť na ergonomické posúdenie kabín, ktoré by mali byť zároveň súčasťou plánovacích procesov v spoločnosti. V práci sme sa zamerali na posúdenie troch mobilných kabín. Prostredníctvom analýzy sme objavili nezrovnalosti, pre ktoré sme navrhli optimalizačné riešenia. Rovnako sme venovali pozornosť zhodnoteniu polohy tela obsluhy pri práci s vysokozdvižnou pracovnou plošinou umiestnenou na mobilnom pracovnom stroji. Na záver sme v porovnávacej metóde použili štandardy využívané v ergonómii.
Klíčová slova:
ergonómia, optimalizácia, kabíny, pracovné stroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně