Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zisťovanie parametrov výkonnosti súprav v rastlinnej výrobe pomocou IKT
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zisťovanie parametrov výkonnosti súprav v rastlinnej výrobe pomocou IKT
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo zisťovanie parametrov výkonnosti vybraných strojových súprav za sledované obdobie. Experiment bol zameraný na zisťovanie výkonnosti strojov pri práci na základe údajov získaných pomocou informačných a komunikačných technológii. Sledované stroje patria pod VPP SPU Oponice, spol. s. r. o. Monitorovaný bol jeden rok nasadenia strojov. Zdrojom údajov bol informačný systém GPS Agro a záznamy výkazov prác podniku. Údaje boli vyhodnotené nad rámec štandardného výstupu GPS Agro. Výsledky, spracované pomocou algoritmov vytvorených na KSaVBS SPU v Nitre, sú zamerané na zisťovanie výkonnosti strojových súprav a na časovú štruktúru nasadenia. V práci je analyzované nasadenie strojov za celé sledované obdobie, za vybraný časový úsek a na vybranej parcele. Hodnotili sme prácu jednotlivých strojových súprav počas roka na rôznych parcelách, pri rôznych prácach. Na základe výsledkov možno zhodnotiť, že IKT sú zdrojom dôležitých informácii, poskytujúcich prehľad o nasadení a obsluhe techniky. Odhaľujú možnosti zvyšovania výkonnosť používaných strojov pri práci a tým zefektívniť výrobný proces.
Kľúčové slová:
IKT, GPS, GPS Agro

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene