Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     
     Projekty     Publikace
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Efektívnosť využitia strojov na spracovanie pôdy s energetickým prostriedkom s výkonom nad 400 kW
Autor:
Ing. Juraj Varga
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Efektívnosť využitia strojov na spracovanie pôdy s energetickým prostriedkom s výkonom nad 400 kW
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca sa venuje problematike efektívnosti využitia strojov na spracovanie pôdy s energetickým prostriedkom s výkonom nad 400 kW. Cieľom je hodnotenie technických a exploatačných parametrov traktora Case IH Quadtrac 620, ktorý je využívaný v spojení s kombinátorom Greatplains SIMBA SL 700 a kompaktorom Bednar FMT Swifter SM 16 000. Údaje potrebné pre spracovanie a vyhodnocovanie práce súprav boli poskytnuté poľnohospodárskym podnikom PD Bátovce, ktorý sa nachádza v okrese Levice. Analýza údajov bola vykonaná na základe dostupnosti 2 zdrojov. Jedným zo zdrojov boli výkazy práce obsluhy, ktoré však nedokážu úplne objektívne poskytnúť informácie o efektivite využívania strojov. Presnejšie informácie o prevádzkových parametroch poskytuje monitorovací systém AFS View. Výsledkom analýzy sú spracované údaje o nasadení súprav a možnosti úspory paliva. Vykonané experimentálne merania pracovného záberu strojov pripúšťajú možnosť nastavenia väčšieho pracovného záberu v navigácii, teda využívania menšieho prekrývania. Zisťovanie do akej miery je efektívne zvyšovať pracovný záber v navigácii traktora pri práci so sledovanými strojmi si vyžaduje dôslednú analýzu a ďalšie pozorovania.
Klíčová slova:
výkonnnosť, efektívnosť, spotreba, pracovný záber, AFS View

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně