Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     Výučba
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Efektívnosť využitia strojov na spracovanie pôdy s energetickým prostriedkom s výkonom nad 400 kW
Autor:
Ing. Juraj Varga
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Efektívnosť využitia strojov na spracovanie pôdy s energetickým prostriedkom s výkonom nad 400 kW
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca sa venuje problematike efektívnosti využitia strojov na spracovanie pôdy s energetickým prostriedkom s výkonom nad 400 kW. Cieľom je hodnotenie technických a exploatačných parametrov traktora Case IH Quadtrac 620, ktorý je využívaný v spojení s kombinátorom Greatplains SIMBA SL 700 a kompaktorom Bednar FMT Swifter SM 16 000. Údaje potrebné pre spracovanie a vyhodnocovanie práce súprav boli poskytnuté poľnohospodárskym podnikom PD Bátovce, ktorý sa nachádza v okrese Levice. Analýza údajov bola vykonaná na základe dostupnosti 2 zdrojov. Jedným zo zdrojov boli výkazy práce obsluhy, ktoré však nedokážu úplne objektívne poskytnúť informácie o efektivite využívania strojov. Presnejšie informácie o prevádzkových parametroch poskytuje monitorovací systém AFS View. Výsledkom analýzy sú spracované údaje o nasadení súprav a možnosti úspory paliva. Vykonané experimentálne merania pracovného záberu strojov pripúšťajú možnosť nastavenia väčšieho pracovného záberu v navigácii, teda využívania menšieho prekrývania. Zisťovanie do akej miery je efektívne zvyšovať pracovný záber v navigácii traktora pri práci so sledovanými strojmi si vyžaduje dôslednú analýzu a ďalšie pozorovania.
Kľúčové slová:výkonnnosť, efektívnosť, spotreba, pracovný záber, AFS View

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene