Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     
          Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Vplyv poľnohospodárskej techniky na utláčanie pôdy
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent 1:
prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 3:Ing. Ján Cvek, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv poľnohospodárskej techniky na utláčanie pôdy
Abstrakt:Prejazdy poľnohospodárskych strojov po poli majú vplyv na zvýšenie utlačenia pôdy. Utlačená pôda má vyššiu objemovú hmotnosť, nižšiu pórovitosť a vyšší penetrometrický odpor, čo nepriaznivo vplýva na parametre a úrodu pestovaných plodín. Utlačenie pôdy má taktiež nepriaznivý ekologický dopad, pretože znižuje infiltráciu vody do pôdy a tým zvyšuje riziko vodnej erózie. Dizertačná práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť je zameraná na zhodnotenie vplyvu utlačenia pôdy na fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy. Bolo preukázané, že najvyšší nárast utlačenia pôdy vzniká už pri prvom a druhom prejazde poľnohospodárskej techniky. V druhej časti bol zistený vplyv utlačenia na parametre porastu a úrodu pestovaných plodín. Zistilo sa, že v rokoch s deficitom zrážok má riadený pohyb strojov po poli (CTF – Controlled Traffic Farming) pozitívny vplyv na úrodu plodín, a že neutlačená pôda má v suchom období vplyv na udržanie odnoží obilnín. V tretej časti sme sa zamerali na zistenie vplyvu dlhodobo neutlačenej pôdy na výskyt burín a na zásobu burín v pôde. Bolo zistené, že na 1x utlačenej pôde je vyšší výskyt burín ako v dlhodobo neutlačenej pôde. Taktiež bolo zistené, že zásoba semien burín je v dlhodobo neutlačenej pôde, v hĺbke 20-50 cm, nižšia ako v pôde utlačenej 1x ročne. Uvedené poznatky vytvárajú priestor pre ďalšie smerovanie vedeckého výskumu v oblasti udržateľnosti pôdneho prostredia v podmienkach klimatických zmien.
Klíčová slova:riadený pohyb strojov, úroda, buriny, utlačenie pôdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně