Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vplyv poľnohospodárskej techniky na utláčanie pôdy
Autor:
Ing. Marek Barát, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent 1:
prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 3:
Ing. Ján Cvek, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv poľnohospodárskej techniky na utláčanie pôdy
Abstrakt:
Prejazdy poľnohospodárskych strojov po poli majú vplyv na zvýšenie utlačenia pôdy. Utlačená pôda má vyššiu objemovú hmotnosť, nižšiu pórovitosť a vyšší penetrometrický odpor, čo nepriaznivo vplýva na parametre a úrodu pestovaných plodín. Utlačenie pôdy má taktiež nepriaznivý ekologický dopad, pretože znižuje infiltráciu vody do pôdy a tým zvyšuje riziko vodnej erózie. Dizertačná práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť je zameraná na zhodnotenie vplyvu utlačenia pôdy na fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy. Bolo preukázané, že najvyšší nárast utlačenia pôdy vzniká už pri prvom a druhom prejazde poľnohospodárskej techniky. V druhej časti bol zistený vplyv utlačenia na parametre porastu a úrodu pestovaných plodín. Zistilo sa, že v rokoch s deficitom zrážok má riadený pohyb strojov po poli (CTF – Controlled Traffic Farming) pozitívny vplyv na úrodu plodín, a že neutlačená pôda má v suchom období vplyv na udržanie odnoží obilnín. V tretej časti sme sa zamerali na zistenie vplyvu dlhodobo neutlačenej pôdy na výskyt burín a na zásobu burín v pôde. Bolo zistené, že na 1x utlačenej pôde je vyšší výskyt burín ako v dlhodobo neutlačenej pôde. Taktiež bolo zistené, že zásoba semien burín je v dlhodobo neutlačenej pôde, v hĺbke 20-50 cm, nižšia ako v pôde utlačenej 1x ročne. Uvedené poznatky vytvárajú priestor pre ďalšie smerovanie vedeckého výskumu v oblasti udržateľnosti pôdneho prostredia v podmienkach klimatických zmien.
Kľúčové slová:
riadený pohyb strojov, úroda, buriny, utlačenie pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene