Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty          
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vplyv poľnohospodárskej techniky na kvalitu povrchu pôdy pri predsejbovej príprave
Autor:
Ing. Dominika Hanusová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv poľnohospodárskej techniky na kvalitu povrchu pôdy pri predsejbovej príprave
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vplyvom poľnohospodárskej techniky na kvalitu spracovania pôdy pri sejbe a predsejbovej príprave. Hodnotená bola nerovnosť povrchu pôdy po prejazde štyroch typov poľnohospodárskych súprav. Experimentálna časť bola robená na dvoch typoch pôd. Experiment sa robil za pomoci laserového diaľkomeru a meracieho rámu, ktorý mal šírku 1,50 m. Merania sa robili v náhodne vybraných miestach, na stred záberu po prejazde pracovných súprav a v mieste prekrývania pracovných záberov súprav. Vzniknutá nerovnosť povrchu s variačným rozpätím sa pohybuje v rozsahu od 1,21 cm do 5,73 cm.
Klíčová slova:spracovanie pôdy, nerovnosť povrchu, predsejbová príprava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně