Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv poľnohospodárskej techniky na kvalitu povrchu pôdy pri predsejbovej príprave
Autor: Ing. Dominika Hanusová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv poľnohospodárskej techniky na kvalitu povrchu pôdy pri predsejbovej príprave
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá vplyvom poľnohospodárskej techniky na kvalitu spracovania pôdy pri sejbe a predsejbovej príprave. Hodnotená bola nerovnosť povrchu pôdy po prejazde štyroch typov poľnohospodárskych súprav. Experimentálna časť bola robená na dvoch typoch pôd. Experiment sa robil za pomoci laserového diaľkomeru a meracieho rámu, ktorý mal šírku 1,50 m. Merania sa robili v náhodne vybraných miestach, na stred záberu po prejazde pracovných súprav a v mieste prekrývania pracovných záberov súprav. Vzniknutá nerovnosť povrchu s variačným rozpätím sa pohybuje v rozsahu od 1,21 cm do 5,73 cm.
Kľúčové slová:spracovanie pôdy, nerovnosť povrchu, predsejbová príprava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene