Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
          Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie priestorového riešenia ovládacích prvkov a zobrazovačov v kabínach poľnohospodárskych strojov
Autor:
Ing. Norbert Szűcs
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie priestorového riešenia ovládacích prvkov a zobrazovačov v kabínach poľnohospodárskych strojov
Abstrakt:Objektom skúmania diplomovej práce je ergonomické hodnotenie priestorového riešenia ovládacích prvkov a zobrazovačov v kabínach poľnohospodárskych strojov. V práci sú hodnotené rozmerové parametre kabín vybraných poľnohospodárskych strojov, vrátane umiestnenia ovládacích a zobrazovacích prvkov a posúdenia zorného poľa vodiča. Predmetom skúmania sú kabíny moderných strojov - troch traktorov a dvoch samohybných postrekovačov. Zistené ergonomické parametre boli porovnávané s platnými štandardami a navzájom vyhodnotené pomocou multikriteriálnej metódy Pattern. U prekročených štandardných hodnôt boli formulované návrhy na ich odstránenie.
Kľúčové slová:
sedadlo, zorné podmienky, oznamovače, ergonómia, kabína, ovládače

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene