Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     Výučba     Projekty     Publikácie
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Analýza dodržiavania smeru pohybu stroja v teréne
Autor:
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza dodržiavania smeru pohybu stroja v teréne
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá dodržiavaním smeru pohybu stroja v teréne, veľkosťou záberu pracovného stroja zisteného vplyvom odchýlenia stroja počas vykonávania pracovných operácií. Cieľom je realizácia experimentálnych meraní pomocou ktorých je možné stanoviť veľkosť odchýlenia pracovného stroja. Veľkosť odchýlenia pracovného stroja od smeru bola zisťovaná pomocou zariadenia na meranie odchýlky od smeru pohybu medzi dvoma prvkami pohyblivej sústavy spojených v jednom bode. Údaje zo snímačov boli priebežne zaznamenávané v datalogeri vo frekvencií 4 hodnoty/s. Spracovanie údajov bolo riešené po exporte dát v prostredí MS Excel. Merania boli vykonané na dvoch rôznych pozemkoch s rôznymi terénnymi podmienkami. V práci je zisťovaný vplyv pôsobenia rôznych terénnych podmienok na veľkosť odchýlenia pracovného stroja. Zo zistených odchýlok bola vyhodnotená skutočná miera prekrytia alebo vynechávky. Z výsledkov boli zistené oblasti s vyššou, ale aj nižšou mierou odchýlenia pracovného stroja vplyvom terénnych nerovností. Na základe štatistických analýz možno konštatovať, že odchýlenie pracovného stroja bolo prevažne v jednom smere. Ďalej boli v práci zisťované ďalšie možnosti vzniku odchýlok. Zistené skutočnosti je možné využiť na zdokonalenie využitia pracovných záberov strojov, a tak dosiahnuť zvýšenie efektivity ich používania.
Kľúčové slová:pracovný záber, presnosť, riadenie strojov, odchýlky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene