Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
Výučba     Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv utlačenia pôdy na infiltráciu vody do pôdy
Autor: Ing. Peter Dančanin
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Ján Bitter, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv utlačenia pôdy na infiltráciu vody do pôdy
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá terénnymi meraniami rýchlosti infiltrácie vody do pôdy. Cieľom bolo spracovanie a vyhodnotenie výsledkov nameraných hodnôt infiltrácie v priebehu vegetačnej sezóny 2017. Rýchlosť vsakovania vody do pôdy bola meraná pomocou infiltračného zariadenia Mini Disc Infiltrometer. Pre vyhodnotenie aktuálnych hydrofyzikálnych vlastnosti pôdy boli odobrané pôdne vzorky. Merania prebiehali v experimente riadeného pohybu strojov (CFT) na pôde zasiatej 2 typmi sejačiek. Na danej parcele bolo celkom 76 meracích bodov kde výsledky boli po vlastnom terénnom výskume vyhodnocované analytickou metódou a následne grafickou metódou. Z rozboru pôdnych vzoriek a nameraných hodnôt infiltračnej schopnosti pôdy vyplýva, že daná parcela nie je rozdielna iba medzi meracími čiarami ale aj medzi meracími bodmi navzájom.
Kľúčové slová:
parcela, pôda, infiltrácia, utlačenie pôdy, sejba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene