Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výuka
     
     Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Analýza pohybu strojov po poli
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Analýza pohybu strojov po poli
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca analyzuje pohyb strojov po poli. Experimentálne vyhodnotí presnosť pohybu strojových súprav pri pracovných operáciách sejba hustosiatych obilnín, kukurice a pri spracovaní pôdy. Experimentálne merania prebiehali na dvoch poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa nachádzajú v dvoch poľnohospodárskych oblastiach Slovenska. Porovnávané boli strojové súpravy pri sejbe hustosiatych plodín, presnej sejbe kukurice a spracovaní pôdy. Strojové súpravy boli vedené pomocou mechanického značkovača a pomocou navigácie systémom GNSS. Pri sejbe hustosiatych plodín a kukurice bola vždy porovnávaná strojová súprava navigovaná pomocou značkovača a pomocou systému GNSS s korekčným signálom RTK spolu s automatickým riadením traktora. Pri spracovaní pôdy bola strojová súprava navigovaná pomocou systému GNSS. Vo výsledkoch práce sú spracované jednotlivé odchýlky susedných nadväzujúcich jázd strojových súprav. Hodnotenie je zamerané na kvalitu práce – vznik prekrývania a vynechávania s dopadom na ekonomiku výroby. Na základe týchto vyhodnotení prezentujeme potrebu presnejšej navigácie pri sejbe pomocou systému GNSS s korekčným signálom. Pri spracovaní pôdy prezentujeme nutnosť riešenia ďalších problémov s dodržiavaním stopy závesného náradia.
Klíčová slova:
sejba, navigácia, spracovanie pôdy, presnosť, kvalita práce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně