Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
          Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza pohybu strojov po poli
Autor:
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza pohybu strojov po poli
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca analyzuje pohyb strojov po poli. Experimentálne vyhodnotí presnosť pohybu strojových súprav pri pracovných operáciách sejba hustosiatych obilnín, kukurice a pri spracovaní pôdy. Experimentálne merania prebiehali na dvoch poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa nachádzajú v dvoch poľnohospodárskych oblastiach Slovenska. Porovnávané boli strojové súpravy pri sejbe hustosiatych plodín, presnej sejbe kukurice a spracovaní pôdy. Strojové súpravy boli vedené pomocou mechanického značkovača a pomocou navigácie systémom GNSS. Pri sejbe hustosiatych plodín a kukurice bola vždy porovnávaná strojová súprava navigovaná pomocou značkovača a pomocou systému GNSS s korekčným signálom RTK spolu s automatickým riadením traktora. Pri spracovaní pôdy bola strojová súprava navigovaná pomocou systému GNSS. Vo výsledkoch práce sú spracované jednotlivé odchýlky susedných nadväzujúcich jázd strojových súprav. Hodnotenie je zamerané na kvalitu práce – vznik prekrývania a vynechávania s dopadom na ekonomiku výroby. Na základe týchto vyhodnotení prezentujeme potrebu presnejšej navigácie pri sejbe pomocou systému GNSS s korekčným signálom. Pri spracovaní pôdy prezentujeme nutnosť riešenia ďalších problémov s dodržiavaním stopy závesného náradia.
Kľúčové slová:sejba, navigácia, spracovanie pôdy, presnosť, kvalita práce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene