Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
Výuka     
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
Autor: Ing. Silvia Kohútová
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
Abstrakt:
Diplomová práca rieši technicko-ekonomickú efektívnosť výroby vybraných plodín na konkrétnom poľnohospodárskom podniku. Pre stroje, ktoré sú využívané v technologických postupoch výroby pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, kukurice na zrno, repky ozimnej a slnečnice boli spracované náklady na mechanizované práce. Súčasne boli spracované aj ďalšie nákladové položky výroby uvedených plodín. Výsledkom je kalkulácia nákladov na výrobu sledovaných plodín. Zistené hodnoty boli porovnané s vlastným ocenením prác na PD Bátovce a s údajmi, ktoré uvádza NPPC-VÚEPP ako prehľad situácie v SR.
Klíčová slova:
stroje, plodiny, náklady, výroba, efektívnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně