Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Technicko-ekonomická efektívnosť výroby poľných plodín na vybranom poľnohospodárskom podniku
Abstrakt:
Diplomová práca rieši technicko-ekonomickú efektívnosť výroby vybraných plodín na konkrétnom poľnohospodárskom podniku. Pre stroje, ktoré sú využívané v technologických postupoch výroby pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, kukurice na zrno, repky ozimnej a slnečnice boli spracované náklady na mechanizované práce. Súčasne boli spracované aj ďalšie nákladové položky výroby uvedených plodín. Výsledkom je kalkulácia nákladov na výrobu sledovaných plodín. Zistené hodnoty boli porovnané s vlastným ocenením prác na PD Bátovce a s údajmi, ktoré uvádza NPPC-VÚEPP ako prehľad situácie v SR.
Kľúčové slová:stroje, plodiny, náklady, výroba, efektívnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene