Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
     
     
Publikace          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Technologické riešenie spracovania biomasy pri rekultivácii
Autor:
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Technologické riešenie spracovania biomasy pri rekultivácii
Abstrakt:V bakalárskej práci je spracovaná problematika možného technologické riešenia pri spracovaní biomasy v priemysle, získanej pri rekultivácii, ktorá by bola vhodná pre využitie na výrobu ekologických palív alebo priamo na výrobu tepla a elektrickej energie. Práca je orientovaná na techniku, ktorá sa využíva pri získavaní a spracovaní biomasy z rôznych doposiaľ nezaujímavých častí prírody medzi ktoré patria lúky, pasienky, náletové plochy lesov, hrádzi a vodných tokov. Obsahuje metódy spracovania biomasy pre rôzne odvetvia priemyslu. Zväčša za účelom výroby tepla, najčastejšie horením alebo za účelom výroby elektrickej energie. Tak tiež k výrobe alternatívnych palív konkurencia schopné dnešným fosílnym palivám. Keď že Európska únia nemá dostatok fosílnych palív a europoslanci apelujú na používanie čistejšej energie, mnohý vidia obrovský potenciál práve v biomase.
Klíčová slova:
technologické riešenie, biomasa, technika, rekultivácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně