Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podniku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh zavedenia systému riadeného pohybu strojov na vybranom podniku
Abstrakt:
Predložená diplomová práca obsahuje analýzu pohybu stojov pri pestovaní repky olejnej, pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného a kukurice siatej, so zameraním na plochu, ktorú prejdú kolesá strojov. Analýza vychádza z používaných strojov a postupov v konkrétnom podniku. Vzhľadom na dominanciu používaných traktorov v podniku, je práca zameraná na traktory John Deere. Na základe analýzy je v práci uvedený návrh riešenia na zníženie utlačenia pôdy prejazdmi strojov zavedením systému riadeného pohybu strojov (CTF). Výsledky naznačujú výrazné obmedzenie prejazdov bez nutnosti investícií do obnovy strojového parku.
Kľúčové slová:
riadený pohyb strojov, repka, John Deere, CTF

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene