Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identification number: 1282
University e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Machines and Production Biosystems (TF)

Contacts     Lesson     Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Impact of a machinery movement on a soil compaction
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv prejazdov strojov na utlačenie pôdy
Summary:
Táto diplomová práca sa zaoberá problémom utlčenia pôdy, ktoré je spôsobované pohybom poľnohospodárskej techniky po poli. Práca obsahuje experimentálne merania na rodinnej farme v katastri obce Hronské Kosihy, kde boli skúmané následky rôznych plánovaných prejazdov strojových súprav. V auguste 2018 boli vykonané 3 druhy kľúčových meraní, pre 15 rozdielnych prejazdov po poli. Výsledky horizontálnej , vertikálnej penetrometrie a momentálnej pôdnej vlhkosti boli podporené údajmi o použitých pneumatikách ich tlakoch a hmotnostiach strojových súprav. Po ukončení všetkých meraní boli vyhodnotené a spracované viacerými analytickými a grafickými metódami. Výsledky prekvapili riadenie firmy a na ich základe došlo k viacerým opatreniam za účelom minimalizácie utlačenia pôdy.
Key words:penetrometrický odpor, poľnohospodárska technika, utlačenie pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited