Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
Výuka          
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja
Autor:
Pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja
Abstrakt:
MIKULÁŠ, Michal : Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja. [Bakalárska práca] Mikuláš Michal: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra strojov a výrobných systémov. Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. Stupeň: Bakalár. Nitra: TF SPU, 2012, 47 strán. Práca sa zaoberá problematikou ergonomických požiadaviek na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja. Cieľom mojej práce nebolo vyriešiť problémy ale poukázať, preskúmať a zhodnotiť nedostatky pracovných miest v kabínach poľnohospodárskych strojov a zároveň zosumarizovať ergonomické požiadavky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom prispeli k vylepšeniu pracovného miesta, modernizácií kabín mobilných strojov či k pohodliu a komfortu ľudskej práce. Preto hlavným bodom mojej práce bude samotná kabína mobilného stroja, ako centrum pracovného miesta. Pracovné miesto je priestor určený pre vykonávanie pracovnej činnosti. Pracovné miesto musí byť navrhované a konštruované tak, aby človeku umožňovalo podávať optimálny výkon a tým prispievalo k zvyšovaniu produktivity práce. Ergonómia je charakterizovaná ako vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá interakciami pôsobiacimi medzi ľuďmi a inými faktormi či prvkami systému, s cieľom aby pracovné prostredie, plánovanie, navrhovanie a hodnotenie úloh bolo kompatibilné s možnosťami, schopnosťami a obmedzeniami ľudí a tým sa zabezpečilo zdravie človeka, teda duševná, fyzická a predovšetkým pracovná pohoda. Preto je moja práca zameraná aj na právne predpisy, normy a legislatívu týkajúcu sa práce, pracovného miesta a zdravia pri práci.
Klíčová slova:pracovné miesto, ergonómia, legislatíva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně