Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
               Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja
Autor:
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja
Abstrakt:
MIKULÁŠ, Michal : Ergonomické požiadavky na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja. [Bakalárska práca] Mikuláš Michal: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra strojov a výrobných systémov. Školiteľ: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. Stupeň: Bakalár. Nitra: TF SPU, 2012, 47 strán. Práca sa zaoberá problematikou ergonomických požiadaviek na riešenie pracovného miesta v kabíne mobilného stroja. Cieľom mojej práce nebolo vyriešiť problémy ale poukázať, preskúmať a zhodnotiť nedostatky pracovných miest v kabínach poľnohospodárskych strojov a zároveň zosumarizovať ergonomické požiadavky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom prispeli k vylepšeniu pracovného miesta, modernizácií kabín mobilných strojov či k pohodliu a komfortu ľudskej práce. Preto hlavným bodom mojej práce bude samotná kabína mobilného stroja, ako centrum pracovného miesta. Pracovné miesto je priestor určený pre vykonávanie pracovnej činnosti. Pracovné miesto musí byť navrhované a konštruované tak, aby človeku umožňovalo podávať optimálny výkon a tým prispievalo k zvyšovaniu produktivity práce. Ergonómia je charakterizovaná ako vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá interakciami pôsobiacimi medzi ľuďmi a inými faktormi či prvkami systému, s cieľom aby pracovné prostredie, plánovanie, navrhovanie a hodnotenie úloh bolo kompatibilné s možnosťami, schopnosťami a obmedzeniami ľudí a tým sa zabezpečilo zdravie človeka, teda duševná, fyzická a predovšetkým pracovná pohoda. Preto je moja práca zameraná aj na právne predpisy, normy a legislatívu týkajúcu sa práce, pracovného miesta a zdravia pri práci.
Kľúčové slová:pracovné miesto, ergonómia, legislatíva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene