Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikační číslo: 1282
Univerzitní e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
     Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Zhodnotenie strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 m
Autor:
Pracoviště:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Zhodnotenie strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 m
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá zhodnotením strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 metrov a ich konštrukčným riešením. Uvedené sú aj ich technické parametre. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. V úvode oboznamujem čitateľa o o pôde a jej spracovaní. V prehľade o súčasnom stave riešenej problematiky charakterizujem technológie na základné spracovanie pôdy, stroje na spracovanie pôdy a ich rozdelenie. V metodike práce popisujem časti, ktorým sa budem venovať. V jadre som sa zameral na posúdenie a zhodnotenie strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 metrov. Hodnotil som stroje od niekoľkých významných výrobcov techniky vo svete. V závere sumarizujem získané poznatky a hodnotím splnenie cieľa.
Klíčová slova:pracovný záber, konštrukcia, výkon, spracovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně