Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty               Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Zhodnotenie strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 m
Autor: Ing. Juraj Varga
Pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 m
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá zhodnotením strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 metrov a ich konštrukčným riešením. Uvedené sú aj ich technické parametre. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. V úvode oboznamujem čitateľa o o pôde a jej spracovaní. V prehľade o súčasnom stave riešenej problematiky charakterizujem technológie na základné spracovanie pôdy, stroje na spracovanie pôdy a ich rozdelenie. V metodike práce popisujem časti, ktorým sa budem venovať. V jadre som sa zameral na posúdenie a zhodnotenie strojov na základné spracovanie pôdy s pracovným záberom nad 6 metrov. Hodnotil som stroje od niekoľkých významných výrobcov techniky vo svete. V závere sumarizujem získané poznatky a hodnotím splnenie cieľa.
Kľúčové slová:
pracovný záber, konštrukcia, výkon, spracovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene