Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

     
     Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Pohyb strojových súprav po poli a jeho vplyv na efektívnosť výroby
Autor:
Ing. Jozef Močáry
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Pohyb strojových súprav po poli a jeho vplyv na efektívnosť výroby
Abstrakt:
Zameranie práce je na pohyb strojových súprav pri práci. Oboznamuje so základnými technologickými operáciami ako je základné obrábanie pôdy, hnojenie a sejba. Spôsoby navádzania strojov na smer jazdy s využitím moderných technológií, aby ich pohyb bol čo najefektívnejší. Hlavným cieľom bolo poukázať na problematiku pohybu súprav, ako tento pohyb vplýva na produktivitu rastlinnej výroby a náklady spojené s prevádzkou týchto mechanizmov. Poukázať na negatívne vplyvy pohybu súprav na pôdne podmienky a spôsoby znižovania.
Kľúčové slová:
strojová súprava, navigácia, pohyb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene