Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identification number: 1282
University e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

Contacts     Lesson     Projects
     
Publications
     
Bodies
     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisor
Type
Official roles
Since
Until
1 Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.V. RatajOP Výskum a inovácie
supervisor
12/01/2009
11/19/2013
2
Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of higher education Expert11/15/2020
11/14/2023
3 Artificial intelligence for precision agriculture.V. RatajAPVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV
supervisor
11/08/2019
06/30/2023
4
 Artificial intelligence for precision agriculture and forestry.
V. Rataj
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
supervisor
07/01/2019
06/30/2022
5Interreg Danube Transnational Programme metodický riešiteľ
01/01/2017
06/30/2019
6
J. Pagáč
OP Integrovaná infraštruktúra
Kľúčový vedecko-výskumný pracovník
03/04/202006/30/2023
7 Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech
OP Výskum a inovácie
odborný riešiteľ
04/19/2013
06/30/2015
8
 Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
odborný riešiteľ
02/01/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
in progress
submitted
Inactive states:
completed
rejected