Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MACÁK, M. -- RATAJ, V. -- GALAMBOŠOVÁ, J. -- KOSIBA, J. -- JABLONICKÝ, J. -- MALÝ, V. Comparison of two proximal soil sensing methods to identify soil compaction in a CTF system. In Traktori i pogonske mašine. 24, 1 (2019), s. 30--38. ISSN 0354-9496.

Originálny názov: Comparison of two proximal soil sensing methods to identify soil compaction in a CTF system
Autor: Ing. Miroslav Macák, PhD. (17%)
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (17%)
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (17%)
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (17%)
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (17%)
Ing. Vlastimil Malý, PhD. (15%)
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Traktori i pogonske mašine
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 24
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 30
Do strany: 38
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: elektromagnetizmus, pôda, penetrometrický odpor, pôdna kohézia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Macák, PhD.
Posledná zmena: 05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Traktori i pogonske mašine. ISSN 0354-9496.

Originálny názov: Traktori i pogonske mašine
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0354-9496
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 05.03.2020 19:23 (Import dát z knižnice)