Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Identifikačné číslo: 1282
Univerzitný e-mail: vladimir.rataj [at] uniag.sk
 

     
     
Projekty     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GALAMBOŠOVÁ, J. -- MACÁK, M. -- RATAJ, V. -- BARÁT, M. -- MISIEWICZ, P. Determining trafficked areas using soil electrical conductivity – a pilot study. In Acta technologica agriculturae. 23, 1 (2020), s. 1--6.

Originálny názov:
Determining trafficked areas using soil electrical conductivity – a pilot study
Autor: doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (20%)
Ing. Miroslav Macák, PhD. (20%)
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (20%)
Ing. Marek Barát, PhD. (20%)
Paula Misiewicz (20%)
Pracovisko:
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta technologica agriculturae
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
23
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2020
Od strany:
1
Do strany:
6
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: pôda, poľnohospodárska technika, pôdna štruktúra, vodivosť pôdy, zhutňovanie pôd
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 23.05.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta technologica agriculturae. Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019.

Originálny názov: Acta technologica agriculturae
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Posledná zmena:
23.05.2020 22:21 (Import dát z knižnice)