Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivan Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 1286
Univerzitný e-mail: ivan.kovac [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     
     Publikácie     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Balážová
Hodnotenie zvarových spojov deštruktívnymi skúškami
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Balko
Výroba ozubeného kolesa na fréze FA 3V a odvalovacej obrážačke OH4
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Baráth
Konštrukcia vstrekovacej formy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Baráth
Vstrekovanie plastických hmôt
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Belan
Hodnotenie oteruvzdornosti naváraných vrstiev
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Benc
Plazmové zváranie
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Benc
Zvariteľnosť vybraných nástrojových ocelí
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľuboš Benďák
Zváracie invertory
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Attila Birkuš
Oteruvzdornosť povrchových vrstiev nasýtených bórom
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Daniel Búran
Simulácia odlievania a tuhnutia odliatku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Cigáň
Sledovanie pretavených vrstiev v procese abrazívneho opotrebenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Ďurica
Vplyv prostredia na kvalitu zvaru
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Fröhlich
Pozinkovanie a hodnotenie zinkových vrstiev vybraných súčiastok
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Gablovič
Zvýšenie oteruvzdornosti povrchových vrstiev ocelí
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbora Galambošová
Ultrazvukové skúšanie zvarov metódami Phased Array a TOFD
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Gaži
Vplyv parametrov oblúkového zvárania na geometriu zvaru
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Gula
Analýza zvarov zo sivej liatiny
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Milan Gula
Vývoj zvárania sivých liatin
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Háber
Deštruktívne skúšky zvarov hliníka
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Háber
Odporové zváranie kovových materiálov rozdielnych tepelno-fyzikálnych vlastností
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Hajnovič
Sledovanie odolnosti vybraných vrstiev proti erozívnemu opotrebeniu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Hajnovič
Zvariteľnosť nehrdzavejúcich ocelí
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Haládik
Zefektívnenie procesu výroby hydraulických rozvodových kociek
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Halász
Erozívne opotrebenie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Havala
Mechanizovanie procesu pretavovania pomocou metódy TIG
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Havetta
Vplyv parametrov zvárania na geometriu zvarov nerezových ocelí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Hazda
Erozívne opotrebenie oteruvzdorných vrstiev
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Erik Hittman
Chemicko-tepelné spracovanie ocelí
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kristína Holková
Nedeštruktívne skúšky zvarových spojov
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Horeš
Využitie aktivátora pri zváraní nerezových ocelí
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Horňák
Výroba odliatkov tlakovým liatím
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Horňák
Zváranie a spájkovanie pozinkovaných plechov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Hradický
Konštrukčný návrh zjazdového bicykla
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Hradický
Vývoj a výroba zjazdového bicykla
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marcel Jaďuďa
HODNOTENIE POVRCHOVÝCH VRSTIEV OCELÍ OBOHATENÝCH O BÓR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Samuel Jambor
Boronitridovanie nerezových ocelí
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marta Ješková
Vplyv dusíka na štruktúru a vlastnosti povrchových vrstiev ocelí
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubica Kalmanová
Porovnanie vybraných technológií tvorby oteruvzdorných vrstiev
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Kalmanová
Vplyv vybraných parametrov zvárania na geometriu zvaru
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Boris Kašťák
Využitie zváracích DC invertorov na zváranie hliníkových zliatin
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Kazán
Výroba odliatku pomocou vytaviteľného modelu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Martin Kojnok
Proces tvrdého spájkovania - CMT
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Kolesárová
Nitridovanie ocelí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Jana Kolesárová
Zlepšenie vlastností povrchových vrstiev ocelí pretavovaním
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Kollár
Renovácia drviacich valcov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Kostoláni
Plazmové rezanie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matej Kováčik
Výroba súčiastok nízkotlakovým liatím
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Kresťanko
Vplyv počtu návarov na vlastnosti a štruktúru návarovej vrstvy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Tomáš Kuldán
Vplyv parametrov zvárania na geometriu zvaru
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Kurpašová
Spracovanie technologického postupu zvárania vybranej skupiny kotlového telesa
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrián Laššo
Hodnotenie zvarových spojov ocele Fe-Cr-Al
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Laššo
Nitridovanie vybraných ocelí
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Lauko
Adhézne opotrebenie súčiastok
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Lauko
Cementovanie ocelí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Líner
Zvariteľnosť ocelí
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Matej Lipovský
Nitrocementovanie konštrukčných ocelí
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Lőrinc
Únavou namáhané zvarové spoje
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Lülei
Posudzovanie kvality zvarových spojov dverí biologického tienenia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Madaj
Elektrotroskové zváranie
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Madaj
Nitridovanie ocelí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Mako
Tvorba a skúšky oteruvzdorných vrstiev
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Markovič
Makroskopická analýza zvarových spojov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Markovič
Vplyv plynnej atmosféry na zvariteľnosť vybraných ocelí
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Marton
Hodnotenie oteruvzdornosti povrchových vrstiev ocelí.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľuboš Mašlonka
Skúšky oteruvzdornosti naváraných vrstiev
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Tomáš Mihálik
Boridovanie nástrojových ocelí
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Mikuš
Chemicko-tepelné spracovanie
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Samuel Morvay
Nasycovanie povrchu cementačných ocelí uhlíkom s využitím elektrického oblúka
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Nalepa
Laserové zváranie v automobilovom priemysle
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Nemčková
Boridovanie ocelí v oblúkovom procese
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Nemčková
Zváranie pod tavivom
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Milan Nosáľ
Boronitridovanie ocelí
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Milan Nosáľ
Cementovanie ocelí s využitím elektrického oblúka
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslav Ollík
Návrh a výroba zariadenia na erozívne skúšky opotrebenia
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Pagáčová
Návrh programu a simulácia vyhotovenia dielca frézovaním technológiou CNC
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Palovčík
Vývoj zvárania hliníka a jeho zliatin
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jozef Paštéka
Tribologické skúšky pretavených vrstiev na vybraných oceliach
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Píš
Hodnotenie kvality zvarových spojov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Rapčan
Sledovanie oteruvzdornosti povrchových vrstiev v abrazívnom prostredí
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adam Sládek
Deštruktívne skúšky zvarových spojov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Slovák
Technologické varianty zvárania MIG/MAG
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marián Slovák
Zvariteľnosť vybraných vysokolegovaných ocelí
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Szabó
Povrchová úprava kovov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Szabó
Povrchová úprava kovov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Száraz
VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI ZVÁRANIA MIG/MAG
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Száraz
Zvyšovanie oteruvzdornosti nitridačných ocelí nasycovaných dusíkom v oblúkovom procese
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Marek Šabík
Spracovanie postupu zvárania pre vybranú súčiastku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Ščurka
Nasycovanie kovových povrchov dusíkom
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Patrik Šima
Cementovanie ocelí
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Šima
Cementovanie ocelí v tuhom prostredí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Šimunek
Hodnotenie povrchových vrstiev ocelí obohatených o dusík
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Tomáš Štuller
Boridovanie nízkouhlíkových ocelí
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Štuller
Výroba hliníkových odliatkov tlakovým liatím
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Švolík
Boridovanie nerezových ocelí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Švolík
Boridovanie vybraných ocelí
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Július Takáč
Zváranie nehrdzavejúcich ocelí
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Filip Tomka
Boronitridovanie vybraných ocelí s využitím elektrického oblúka
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Patrícia Tonkovičová
Deštruktívne skúšky zvarových spojov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrícia Tonkovičová
Vyhodnotenie kvality zvarových spojov nedeštruktívnymi metódami vo vybranej spoločnosti
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Tóth
Tvorba postupov zvárania ocelí
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Valko
Overenie rezných podmienok vybraných materiálov pri frézovaní
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Varga
Hodnotenie povrchových vrstiev ocelí obohatených o dusík
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Vass
Technológia delenia kovových materiálov plazmovým lúčom
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Vozdecká
Cementovanie ocelí v oblúkovom procese
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Žitňanský
Vplyv parametrov obrábania na ovalitu a drsnosť obrobeného povrchu pri brúsení.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Žitňanský
Analýza fyzikálnych javov pri trieskovom obrábaní
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná