Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Identifikačné číslo: 1288
Univerzitný e-mail: kadlecikova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Alföldiová
Inovatívne prístupy k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Alföldiová
Motivácia a odmeňovanie ľudských zdrojov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Ambrušová
Zhodnotenie systému riadenia vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Andrássyová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Davit Babayan, PhD., MS
Uplatnenie Principal-agent modelu pri príprave a implementácii vybraných projektov v Arménskej republike
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Balázs
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Balázs
Vyhodnotenie zavádzania organizačnej zmeny a jej účinnosť vo vybranej spoločnosti
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Ballová
Assessment of the impact of external and internal environment of the selected company for the development of business activities
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Bartík
Renewable Energy Business Plan
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Bartošová
New trends of management in selected company
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Bartošovičová
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Bartošovičová
Zhodnotenie prístupov k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Behancová
Zhodnotenie plánovania výroby v poľnohospodárskom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Behúlová
Nové trendy v manažmente ľudských zdrojov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Beke
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Radoslav Benček
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Viktória Benďáková
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Bírová
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Blahová
Zhodnotenie systému motivácie a uplatňovanie nových trendov motivačných faktorov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Blaško
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Bojsová
Nové trendy v manažmente ľudských zdrojov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Bónová
Zhodnotenie plánovania výroby v poľnohospodárskom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Bošanská
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Bošanská
Zhodnotenie systému motivácie a uplatňovanie nových trendov motivačných faktorov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Brázdovičová
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Burda
Nové trendy v manažmente vybraného podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Burda
Vyhodnotenie zavádzania organizačných zmien a ich účinnosti vo vybranej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislava Čemeričková
Zhodnotenie systému manažmentu vo vybranom gastronomickom zariadení
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Čerbová
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Černá
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Čeryová
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Čurgaliová
Systém vzdelávania zamestnancov vo vybranej finančnej inštitúcii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Čurgaliová
Systémy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Dóková
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Duchoňová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Huong Giang Duong Thanh
Zhodnotenie systému manažmentu vo vybranom gastronomickom zariadení
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Huong Giang Duong Thanh
Zhodnotenie vplyvu externého a interného prostredia vybraného podniku na rozvoj podnikateľských aktivít
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sandra Ďurišová
Zhodnotenie systému manažmentu vo vybranom gastronomickom zariadení
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Fábryová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lucia Farkašová, PhD.
Hodnotenie strategického riadenia vo vybranom súbore agropodnikov na Slovensku
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Filo, PhD.
Hodnotenie strategického riadenia vo vybranom súbore agropodnikov na Slovensku
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Fodorová
Vývoj stavu zamestnancov a ich kvalifikačnej úrovne vo vybraných podnikoch
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Fridrich
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Gajdošová
Nové trendy v manažmente ľudských zdrojov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Gašparetz
Skúsenosti s využívaním strategického riadenia vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Gobodiová
Analýza efektívnosti manažmentu a jeho funkcií vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klaudia Gobodiová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Goňová
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Goňová
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Gorel
Nové trendy v manažmente vybraného podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Gréčová
Manažérske prístupy k transformácii poľnohospodárskeho podniku z konvenčnej na ekologickú výrobu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Gréčová
Zhodnotenie systému motivácie pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Heliová
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Hladišová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ingrid Hlavinová
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petronela Holá
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Hromadová
Podniková kultúra a podnikové vzdelávanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Hromadová
Zhodnotenie systému motivácie a uplatňovanie nových trendov motivačných faktorov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hrušková
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Hrušková
Komplexné zhodnotenie funkcií manažmentu vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Hubináková
Vývoj stavu zamestnancov a ich kvalifikačnej úrovne vo vybranom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Hudecová
Vyhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku z hľadiska globalizačných vývojových tendencií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Chlapečková
Vyhodnotenie stavu organizačnej a riadiacej štruktúry vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Chlpíková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Chudá
Analýza motivačného programu vo vybranej organizácií a návrh na jeho zefektívnenie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Chudá
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Silvia Jacková, PhD.
Postavenie vidieckych žien a ich vplyv na rast ekonomiky vidieka SR
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Jacková, PhD.
Zhodnotenie vplyvu externého a interného prostredia vybraného podniku na rozvoj podnikateľských aktivít
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Jedlička
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Jošt
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Nové trendy rozvoja v manažmente poľnohospodárskych podnikov
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Irena Kajanová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Eva Kálnayová
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Kéry
Systém riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Beáta Kmeťová
Komplexné zhodnotenie funkcií manažmentu vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Kneblová
Funkčné úlohy a systém poradenstva v rámci pôdohodposárskeho rezortu SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kolkusová
Rozbor prístupu manažérov k rozhodovacím procesom vo vybraných podnikoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Komorníková
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Komorníková
Vyhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku z hľadiska globalizačných vývojových tendencií
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Kondelová
Systém riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Košuda, PhD., MBA
Využívanie odborného poľnohospodárskeho poradenstva pri zlepšovaní znalostných a inovačných systémov
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Kováč
Aktivity rezortu poľnohospodárstva a rezortu vidieka v organizácii FAO a OECD
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Krátka
New trends of management in selected company
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jacqueline Krčmáriková
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jacqueline Krčmáriková
Získavanie, výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Križanová
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Križanová
Uplatňovanie organizačnej kultúry, komunikácie a event marketingu vo vybranej obchodnej spoločnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Kubaľáková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Kubaľáková
Vývoj stavu zamestnancov a ich kvalifikačnej úrovne vo vybraných podnikoch
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Kucharová
Analýza potravinovej bezpečnosti vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Kucharová
Nové trendy manažmentu vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Kukučková
Vplyv úrovne podmienok podnikateľského prostredia na fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Kukučková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Dipl.-Bw. (FH) Markus Kutscheid, PhD.
Systematic Strategy Development in Private and Public Companies
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Lahučká
Vyhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vlastimír Lapák
Systém riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vlastimír Lapák
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Lehocká
Podniková kultúra vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Letková
Zhodnotenie prístupov k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Letková
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Letková
Zhodnotenie prístupov k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Paulína Leváková
Analýza rokovacích techník uplatňovaných manažérmi vo vybranej obchodnej spoločnosti.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Paulína Leváková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Lopatková
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Lužbetáková
Zhodnotenie poskytovania služieb podnikateľskými inkubátormi Slovenska
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Macášková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lívia Macášková
Zhodnotenie prístupov k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Macková
Dopady ekonomickej krízy na zamestnancov v poľnohospodárstve vo vybraných podnikoch
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Macková
Súvislosti vstupu SR do EÚ v rezorte poľnohospodárstva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Hana Majerčíková
Vyhodnotenie zavádzania organizačných zmien a ich účinnosti vo vybranej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Diana Marcineková
Kvantitatívna a kvalitatívna reprodukcia ľudských zdrojov v agropodnikateľských subjektoch vybraného regiónu SR
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Matejovičová
Podnikateľský plán
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Maťová
Využívanie systému poradenstva v rozvoji riadenia ľudských zdrojov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Menčíková
Inovatívne prístupy k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Lenka Menderová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Menderová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Mesíková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Laura Michalíková
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľudí ako súčasť podnikovej kultúry
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Mikulová
Funkcie manažmentu vo vzťahu k rastu výkonnosti vybraného podnikateľského subjektu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Mikulová
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Milanová
Podniková kultúra v podmienkach vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Moravčík
Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v agropodniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Moravčík
Vyhodnotenie vplyvu externého a interného prostredia na rozvoj podnikateľských aktivít vybraného podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mgr. Ľubica Morávková
Komplexné zhodnotenie funkcií manažmentu vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Katarína Mužilová
Manažérske prístupy k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Mužilová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hedviga Nagyová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karina Nedelčevová
Vplyv globalizácie ekonomiky na vývoj organizačnej kultúry vo vybranom podniku so zahraničnou účasťou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Zuzana Némethová
Zhodnotenie systému motivácie a uplatňovanie nových trendov motivačných faktorov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mgr. Jana Nozdrovická
Vplyv úrovne podmienok podnikateľského prostredia na fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Obročníková
Vedenie ľudí a ich motivácia, ako súčasť podnikovej kultúry
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Očenášková
Využitie systému poľnohospodárskeho poradenstva v podmienkach SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamila Ondrášová, PhD.
Agriculture and Agribusiness in Developed and Developing Countries - Socio-economic Features and Future Challenges
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Ondrušková
Inovatívne prístupy k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Ondrušková
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Orešanská
Možnosti využitia podnikateľských aktivít vo vidieckom prostredí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Veronika Oťapková
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Patayová
Vyhodnotenie uplatňovanej podnikovej kultúry vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Peciarová
Social Responsibility of Selected Company
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Pilarčíková
Systém výberu pracovníkov, ich adaptácia, rozvoj a hodnotenie vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Pilarčíková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Pocklanová
Strategické prístupy k manažmentu vybraného podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
143.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Podlužanská Prochásková
Funkčné úlohy a systém poradenstva v rámci pôdohospodárskeho rezortu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Porubčanová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
145.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Potocký
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Prochásková
Poľnohospodárske poradenstvo v ekologickom poľnohospodárstve
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
147.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Režová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
148.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Rumanko
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
149.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Romana Rupeková
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
150.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Rybárová
Vyhodnotenie zavádzania organizačných zmien a ich účinnosti vo vybranej spoločnosti
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
151.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Rybárová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
152.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Spišiaková
Analýza systému manažmentu vo vybranej finančnej firme
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
153.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Straková
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
154.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Straková
Výkonnosť a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
155.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Monika Suchoňová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
156.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Supeková
Aktivity SR v organizáciach OSN a iných medzinárodných inštitúciach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
157.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Svitková
Kontrola ako manažérska funkcia vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
158.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Svitková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
159.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Sýkorová
Zhodnotenie poskytovania poradenských služieb v oblasti podnikania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
160.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Šabová
Vyhodnotenie rôznych druhov organizačných štruktúr vo vybranom súbore podnikov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
161.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Júlia Šályová
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
162.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Šima
Zhodnotenie riadiaceho systému vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
163.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Šípošová
Zhodnotenie komunikačného procesu vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
164.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eliška Škreková
Komplexné vyhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
165.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Šlosiarová
Manažérske prístupy k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
166.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Šnirc
Analýza faktorov podnikateľského prostredia vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
167.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Šranková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
168.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tímea Štefanková
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
169.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Šugra
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
170.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Tamášová
Zhodnotenie systému motivácie pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
171.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Monika Tóthová
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
172.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Trembová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
173.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Trembová
Vedenie a motivácia ľudských zdrojov ako súčasť firemnej kultúry
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
174.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Tutajová
Vedenie ľudí a motivácia ako súčasť podnikovej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
175.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Tutajová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
176.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Užovič
Vyhodnotenie uplatňovania riadiacej a organizačnej štruktúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
177.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Valková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
178.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Vindišová
Podniková kultúra v podmienkách vybraného podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
179.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Vladová
Zhodnotenie komunikačného procesu vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
180.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Vladová
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
181.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Vojtek
Vedenie ľudí a ich motivácia, ako súčasť podnikovej kultúry
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
182.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Vozáriková
Systém výberu pracovníkov, ich adaptácia, rozvoj a hodnotenie vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
183.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Vozáriková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
184.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Weisová
Skúsenosti s využívaním strategického riadenia vo vybranom podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
185.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alžbeta Weisová
Vzdelávanie zamestnancov a jeho význam pre podnik
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
186.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Záhorec
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
187.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Zeleňáková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
188.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Zemková
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
189.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mariia Olexandrivna Zhestkova
The conflict management in the selected agribusiness company
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
190.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Zsemlyeová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
191.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Zsemlyeová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
192.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Zubaľová
Manažérske prístupy k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
193.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Žiška
Kontrola ako manažérska funkcia vo vybranom subjekte samosprávy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná