Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Identification number: 1288
University e-mail: kadlecikova [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Department of Management (FEM)

Contacts
     
Lesson     Projects     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Alföldiová
Inovatívne prístupy k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
April 2016Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Alföldiová
Motivácia a odmeňovanie ľudských zdrojov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2014
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľubica Ambrušová
Zhodnotenie systému riadenia vybraného podniku
May 2012Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Andrássyová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Davit Babayan, PhD., MS
Uplatnenie Principal-agent modelu pri príprave a implementácii vybraných projektov v Arménskej republike
September 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Balázs
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
May 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Balázs
Vyhodnotenie zavádzania organizačnej zmeny a jej účinnosť vo vybranej spoločnosti
April 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Ballová
Assessment of the impact of external and internal environment of the selected company for the development of business activities
April 2015Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Bartík
Renewable Energy Business Plan
April 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Barbora Bartošová
New trends of management in selected company
May 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Bartošovičová
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
May 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Bartošovičová
Zhodnotenie prístupov k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Behancová
Zhodnotenie plánovania výroby v poľnohospodárskom podniku
May 2017Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Behúlová
Nové trendy v manažmente ľudských zdrojov
April 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Beke
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
April 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Radoslav Benček
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktória Benďáková
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Bírová
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Blahová
Zhodnotenie systému motivácie a uplatňovanie nových trendov motivačných faktorov vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Blaško
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Bojsová
Nové trendy v manažmente ľudských zdrojov
April 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Bónová
Zhodnotenie plánovania výroby v poľnohospodárskom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Bošanská
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
April 2016
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Bošanská
Zhodnotenie systému motivácie a uplatňovanie nových trendov motivačných faktorov vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivana Brázdovičová
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
April 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jakub Burda
Nové trendy v manažmente vybraného podniku
May 2015
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Burda
Vyhodnotenie zavádzania organizačných zmien a ich účinnosti vo vybranej spoločnosti
April 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Čemeričková
Zhodnotenie systému manažmentu vo vybranom gastronomickom zariadení
May 2013Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Čerbová
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
April 2018Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Černá
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Čeryová
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
April 2018
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dominika Čurgaliová
Systém vzdelávania zamestnancov vo vybranej finančnej inštitúcii
April 2018Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Čurgaliová
Systémy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
May 2016Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Dóková
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
April 2019
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Duchoňová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Huong Giang Duong Thanh
Zhodnotenie systému manažmentu vo vybranom gastronomickom zariadení
May 2013
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Huong Giang Duong Thanh
Zhodnotenie vplyvu externého a interného prostredia vybraného podniku na rozvoj podnikateľských aktivít
April 2015
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sandra Ďurišová
Zhodnotenie systému manažmentu vo vybranom gastronomickom zariadení
May 2013
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Fábryová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Farkašová, PhD.
Hodnotenie strategického riadenia vo vybranom súbore agropodnikov na Slovensku
August 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Michal Filo, PhD.
Hodnotenie strategického riadenia vo vybranom súbore agropodnikov na Slovensku
August 2013Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Fodorová
Vývoj stavu zamestnancov a ich kvalifikačnej úrovne vo vybraných podnikoch
April 2017
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Marek Fridrich
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
May 2014Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Gajdošová
Nové trendy v manažmente ľudských zdrojov
April 2015
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Gašparetz
Skúsenosti s využívaním strategického riadenia vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Klaudia Gobodiová
Analýza efektívnosti manažmentu a jeho funkcií vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klaudia Gobodiová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
May 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kristína Goňová
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
April 2018
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Goňová
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov vo vybranom podniku
May 2016
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Gorel
Nové trendy v manažmente vybraného podniku
May 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Gréčová
Manažérske prístupy k transformácii poľnohospodárskeho podniku z konvenčnej na ekologickú výrobu
April 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erika Gréčová
Zhodnotenie systému motivácie pracovníkov vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dominika Heliová
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
April 2018
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Hladišová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ingrid Hlavinová
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
April 2018
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petronela Holá
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Hromadová
Podniková kultúra a podnikové vzdelávanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Hromadová
Zhodnotenie systému motivácie a uplatňovanie nových trendov motivačných faktorov vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hrušková
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
April 2017
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Hrušková
Komplexné zhodnotenie funkcií manažmentu vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Natália Hubináková
Vývoj stavu zamestnancov a ich kvalifikačnej úrovne vo vybranom podniku
April 2018Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Hudecová
Vyhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku z hľadiska globalizačných vývojových tendencií
May 2016
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marcela Chlapečková
Vyhodnotenie stavu organizačnej a riadiacej štruktúry vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Chlpíková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Chudá
Analýza motivačného programu vo vybranej organizácií a návrh na jeho zefektívnenie
April 2016Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Chudá
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
May 2014
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Silvia Jacková, PhD.
Postavenie vidieckych žien a ich vplyv na rast ekonomiky vidieka SR
September 2018Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Jacková, PhD.
Zhodnotenie vplyvu externého a interného prostredia vybraného podniku na rozvoj podnikateľských aktivít
April 2015Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Jedlička
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Jošt
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Nové trendy rozvoja v manažmente poľnohospodárskych podnikov
September 2019
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Irena Kajanová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
73.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Eva Kálnayová
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
May 2020
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrej Kéry
Systém riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Beáta Kmeťová
Komplexné zhodnotenie funkcií manažmentu vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Kneblová
Funkčné úlohy a systém poradenstva v rámci pôdohodposárskeho rezortu SR
May 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kolkusová
Rozbor prístupu manažérov k rozhodovacím procesom vo vybraných podnikoch
May 2013
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Komorníková
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Komorníková
Vyhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku z hľadiska globalizačných vývojových tendencií
April 2017
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jaroslava Kondelová
Systém riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Jozef Košuda, PhD., MBA
Využívanie odborného poľnohospodárskeho poradenstva pri zlepšovaní znalostných a inovačných systémov
September 2020
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Kováč
Aktivity rezortu poľnohospodárstva a rezortu vidieka v organizácii FAO a OECD
May 2012
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Terézia Krátka
New trends of management in selected company
April 2013
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jacqueline Krčmáriková
Inovatívne prístupy v manažmente vybraného podniku
April 2018
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jacqueline Krčmáriková
Získavanie, výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
May 2016
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Križanová
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
May 2018
Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Križanová
Uplatňovanie organizačnej kultúry, komunikácie a event marketingu vo vybranej obchodnej spoločnosti
April 2020
Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Kubaľáková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Silvia Kubaľáková
Vývoj stavu zamestnancov a ich kvalifikačnej úrovne vo vybraných podnikoch
April 2016
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Kucharová
Analýza potravinovej bezpečnosti vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy
May 2012
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Kucharová
Nové trendy manažmentu vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Kukučková
Vplyv úrovne podmienok podnikateľského prostredia na fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku
April 2017
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Kukučková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Dipl.-Bw. (FH) Markus Kutscheid, PhD.
Systematic Strategy Development in Private and Public Companies
August 2016
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Lahučká
Vyhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Vlastimír Lapák
Systém riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vlastimír Lapák
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
May 2014Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Lehocká
Podniková kultúra vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Letková
Zhodnotenie prístupov k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Letková
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
May 2014Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Letková
Zhodnotenie prístupov k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Paulína Leváková
Analýza rokovacích techník uplatňovaných manažérmi vo vybranej obchodnej spoločnosti.
May 2013
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Paulína Leváková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Lopatková
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
May 2014Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Lužbetáková
Zhodnotenie poskytovania služieb podnikateľskými inkubátormi Slovenska
April 2015Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lívia Macášková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lívia Macášková
Zhodnotenie prístupov k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Macková
Dopady ekonomickej krízy na zamestnancov v poľnohospodárstve vo vybraných podnikoch
May 2012
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Macková
Súvislosti vstupu SR do EÚ v rezorte poľnohospodárstva
May 2012Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Hana Majerčíková
Vyhodnotenie zavádzania organizačných zmien a ich účinnosti vo vybranej spoločnosti
April 2017
Displaying the final thesis
111.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Diana Marcineková
Kvantitatívna a kvalitatívna reprodukcia ľudských zdrojov v agropodnikateľských subjektoch vybraného regiónu SR
July 2011
Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Matejovičová
Podnikateľský plán
May 2011
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Maťová
Využívanie systému poradenstva v rozvoji riadenia ľudských zdrojov
May 2012
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Menčíková
Inovatívne prístupy k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
115.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Lenka Menderová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
May 2014
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Menderová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
May 2015Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Mesíková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Laura Michalíková
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľudí ako súčasť podnikovej kultúry
April 2018
Displaying the final thesis
119.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Mikulová
Funkcie manažmentu vo vzťahu k rastu výkonnosti vybraného podnikateľského subjektu
May 2016
Displaying the final thesis
120.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Katarína Mikulová
Komplexné zhodnotenie funkcií systému manažmentu vybraného podniku
May 2014
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Milanová
Podniková kultúra v podmienkach vybraného podniku
May 2012
Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lukáš Moravčík
Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v agropodniku
May 2016Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Moravčík
Vyhodnotenie vplyvu externého a interného prostredia na rozvoj podnikateľských aktivít vybraného podniku
April 2018
Displaying the final thesis
124.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Mgr. Ľubica Morávková
Komplexné zhodnotenie funkcií manažmentu vo vybranom podniku
May 2015Displaying the final thesis
125.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Katarína Mužilová
Manažérske prístupy k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov vo vybranom podniku
April 2015Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Katarína Mužilová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hedviga Nagyová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karina Nedelčevová
Vplyv globalizácie ekonomiky na vývoj organizačnej kultúry vo vybranom podniku so zahraničnou účasťou
May 2014
Displaying the final thesis
129.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Zuzana Némethová
Zhodnotenie systému motivácie a uplatňovanie nových trendov motivačných faktorov vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mgr. Jana Nozdrovická
Vplyv úrovne podmienok podnikateľského prostredia na fungovanie malých a stredných podnikov na Slovensku
May 2016
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Obročníková
Vedenie ľudí a ich motivácia, ako súčasť podnikovej kultúry
April 2019
Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Barbora Očenášková
Využitie systému poľnohospodárskeho poradenstva v podmienkach SR
May 2012
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamila Ondrášová, PhD.
Agriculture and Agribusiness in Developed and Developing Countries - Socio-economic Features and Future Challenges
April 2013Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Ondrušková
Inovatívne prístupy k riadeniu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Ondrušková
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Orešanská
Možnosti využitia podnikateľských aktivít vo vidieckom prostredí
May 2012
Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Oťapková
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
May 2020
Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Patayová
Vyhodnotenie uplatňovanej podnikovej kultúry vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Peciarová
Social Responsibility of Selected Company
April 2013
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Pilarčíková
Systém výberu pracovníkov, ich adaptácia, rozvoj a hodnotenie vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Pilarčíková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Pocklanová
Strategické prístupy k manažmentu vybraného podniku
May 2015
Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Podlužanská Prochásková
Funkčné úlohy a systém poradenstva v rámci pôdohospodárskeho rezortu
May 2012
Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Porubčanová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
May 2017Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Potocký
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Prochásková
Poľnohospodárske poradenstvo v ekologickom poľnohospodárstve
May 2012
Displaying the final thesis
147.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Režová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Rumanko
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
149.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Romana Rupeková
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2020
Displaying the final thesis
150.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Rybárová
Vyhodnotenie zavádzania organizačných zmien a ich účinnosti vo vybranej spoločnosti
April 2017
Displaying the final thesis
151.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Rybárová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Spišiaková
Analýza systému manažmentu vo vybranej finančnej firme
May 2013Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Straková
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
154.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Straková
Výkonnosť a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
155.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Monika Suchoňová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2014Displaying the final thesis
156.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Supeková
Aktivity SR v organizáciach OSN a iných medzinárodných inštitúciach
May 2012Displaying the final thesis
157.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Svitková
Kontrola ako manažérska funkcia vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
158.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Svitková
Systém hodnotenia pracovníkov vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
159.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Sýkorová
Zhodnotenie poskytovania poradenských služieb v oblasti podnikania
April 2015Displaying the final thesis
160.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Michaela Šabová
Vyhodnotenie rôznych druhov organizačných štruktúr vo vybranom súbore podnikov
May 2019
Displaying the final thesis
161.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Júlia Šályová
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
May 2020
Displaying the final thesis
162.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dávid Šima
Zhodnotenie riadiaceho systému vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Monika Šípošová
Zhodnotenie komunikačného procesu vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
164.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eliška Škreková
Komplexné vyhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2019Displaying the final thesis
165.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Šlosiarová
Manažérske prístupy k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov vo vybranom podniku
April 2015Displaying the final thesis
166.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Milan Šnirc
Analýza faktorov podnikateľského prostredia vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
167.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Šranková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Tímea Štefanková
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
169.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Šugra
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
170.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Tamášová
Zhodnotenie systému motivácie pracovníkov vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
171.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Tóthová
Motivácia a odmeňovanie pracovníkov vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
172.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Trebuňová
Osobnosť manažéra a jeho vplyv na efektívne vedenie ľudí vo vybranom podniku
June 2020
Displaying the final thesis
173.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Trembová
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
May 2014
Displaying the final thesis
174.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Trembová
Vedenie a motivácia ľudských zdrojov ako súčasť firemnej kultúry
April 2016Displaying the final thesis
175.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Tutajová
Vedenie ľudí a motivácia ako súčasť podnikovej kultúry vo vybranom podniku
April 2017Displaying the final thesis
176.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Tutajová
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
177.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Užovič
Vyhodnotenie uplatňovania riadiacej a organizačnej štruktúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2016
Displaying the final thesis
178.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Valková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2015Displaying the final thesis
179.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Vindišová
Podniková kultúra v podmienkách vybraného podniku
May 2012
Displaying the final thesis
180.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Vladová
Zhodnotenie komunikačného procesu vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
181.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Vladová
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
182.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šimon Vojtek
Vedenie ľudí a ich motivácia, ako súčasť podnikovej kultúry
April 2019
Displaying the final thesis
183.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Vozáriková
Systém výberu pracovníkov, ich adaptácia, rozvoj a hodnotenie vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
184.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vozáriková
Zhodnotenie systému riadenia vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
185.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Weisová
Skúsenosti s využívaním strategického riadenia vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
186.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Weisová
Vzdelávanie zamestnancov a jeho význam pre podnik
May 2014
Displaying the final thesis
187.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ján Záhorec
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
May 2018Displaying the final thesis
188.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Zeleňáková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
189.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Zemková
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
190.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mariia Olexandrivna Zhestkova
The conflict management in the selected agribusiness company
April 2017
Displaying the final thesis
191.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Zsemlyeová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
April 2019
Displaying the final thesis
192.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Zsemlyeová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
193.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Zubaľová
Manažérske prístupy k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
194.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Žiška
Kontrola ako manažérska funkcia vo vybranom subjekte samosprávy
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress