Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Identifikačné číslo: 1288
Univerzitný e-mail: kadlecikova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra manažmentu (FEM)

          Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
Autor: Ing. Katarína Kukučková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Gabriela Hrabovská
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranom podniku
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je vyhodnotenie organizačnej kultúry v spoločnosti RONA, a. s. v Lednických Rovniach, analyzovať podstatu organizačnej kultúry a vyhodnotiť jej vplyv na činnosť organizácie. Bakalárska práca je rozdelená do 4 hlavných kapitol. Prvá kapitola vysvetľuje pojem organizačná kultúra, vytváranie a udržanie organizačnej kultúry, ale aj jej prvky, štruktúru, úrovne a štýly vedenia. Vysvetľuje sa aj pojem silná, slabá organizačná kultúra a jej zmena. Druhá kapitola vymedzuje prioritný cieľ a z neho odvodené čiastkové ciele, ktoré chceme dosiahnuť touto prácou. V tretej kapitole opisujeme metodický postup a metódy skúmania, na základe ktorých získame potrebné výsledky. Poslednou štvrtou kapitolou je vlastná práca, v ktorej sa venujeme charakteristike a základným údajom o podniku, ako aj vyhodnoteniu organizačnej kultúry v spoločnosti. V tejto kapitole sú vypracované aj zhrnutia a odporúčania pre zlepšenie činnosť organizácie.
Kľúčové slová:
organizačná kultúra, organizácia podniku, štruktúra, prvky organizačnej kultúry, silná organizačná kultúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene