Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Identifikačné číslo: 1288
Univerzitný e-mail: kadlecikova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty
     
Výučba
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Manažérske prístupy k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov vo vybranom podniku
Autor:
Ing. Anna Zubaľová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Manažérske prístupy k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov vo vybranom podniku
Abstrakt:
V diplomovej práci sa venujeme zhodnoteniu manažérskych prístupov k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov v medzinárodnej spoločnosti Henkel. Práca sa skladá z dvoch časti. V prvej kapitole sa venujeme odborným poznatkom, potrebnej literatúre domácej ako aj zahraničnej, ktorú sme neskôr využili ako východisko pre praktickú časť práce. Druhou časťou práce je praktická časť, kde sme charakterizovali vybranú spoločnosť, aplikovali potrebné poznatky vykonali sme zhodnotenie manažérskych prístupov prostredníctvom dotazníkového prieskumu a riadeného rozhovoru. Získavanie výber a hodnotenie zamestnancov je pre manažérov a firmy veľmi podstatné. Zamestnanci patria k neodlučiteľnej súčasti, ktorá sa podieľa na úspechu firmy. Cieľom práce je zhodnotenie manažérskych prístupov k získavaniu, výberu a hodnoteniu pracovníkov v spoločnosti Henkel. V závere práce sme dospeli k dôležitým odporúčaniam pre spoločnosť v uvedených oblastiach s cieľom zdokonaliť súčasné manažérske prístupy.
Kľúčové slová:
manažérske prístupy, získavanie pracovníkov, výber pracovníkov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene