Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Identifikačné číslo: 1288
Univerzitný e-mail: kadlecikova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty
     
Výučba
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Autor: Júlia Šályová
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je odovzdaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zaoberá problematikou organizačných štruktúr. Hlavným cieľom predloženej bakalárskej práce je rozbor a štúdium organizačnej a riadiacej štruktúry v spoločnosti Ability s.r.o. a v Poľnohospodárskom družstve Lovčica- Trubín a ich vzájomné porovnanie na základe zistených teoretických poznatkov a reálnej situácie v organizáciách. Prvá kapitola práce sa zameriava na definíciu základných pojmov ako je organizácia, organizovanie, riadenie a bližšie rozoberá problematiku organizačných štruktúr. V tejto časti práce sme vytvorili prehľad súčasného stavu riešenej problematiky na základe preštudovaných odborných literárnych zdrojov a vedeckých článkov. V druhej kapitole sme pre splnenie cieľa zužitkovali teoretické poznatky a získané údaje z interného prostredia vybraných organizácií. Obsahom tejto kapitoly je splnenie čiastkových cieľov práce ako sú charakterizovanie vybraných organizácií prostredníctvom ich výrobného zamerania, dodávateľov, odberateľov a konkurentov, zhodnotenie ekonomických ukazovateľov, analýza zamestnancov z demografického hľadiska, vytvorenie schém organizačných a riadiacich štruktúr a vďaka čiastkovým cieľom analyzovanie organizačnej a riadiacej štruktúry vybraných organizácií a ich následné porovnanie. Súčasťou vlastnej práce je riadený rozhovor vytvorený so zámerom zistiť aktuálnu situáciu v organizáciách z pohľadu organizovania a organizačnej a riadiacej štruktúry. Vďaka poznatkom získaných rozhovorom a z predchádzajúcej analýzy sme na záver druhej kapitoly navrhli zlepšenia, ktoré majú pomôcť spoločnosti Ability s.r.o. a Poľnohospodárskemu družstvu Lovčica- Trubín v budúcom rozvoji.
Kľúčové slová:organizácia, organizovanie, organizačná a riadiaca štruktúra, podnik, riadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene