Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Identifikačné číslo: 1288
Univerzitný e-mail: kadlecikova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAPSDORFEROVÁ, Z. -- JACKOVÁ, S. -- KADLEČÍKOVÁ, M. Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 s. ISBN 978-80-552-1967-7.

Originálny názov: Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (34%)
Ing. Silvia Jacková, PhD. (33%)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (33%)
Pracovisko: Katedra manažmentu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-80-552-1967-7
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Štát: Slovenská republika
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 107
Náklad:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kľúčové slová: slovenčina: vidiecke ženy, poľnohospodárske podniky, ženy v poľnohospodárstve, agrárny manažment, manažérky, profesijné kompetencie, manažérske zručnosti, rovnoprávne postavenie mužov a žien, gender
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)