Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identification number: 1289
University e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ašverus
Reklama a jej vplyv na spotrebiteľa
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Babula
Využitie internetu v obchodnej činnosti podniku
April 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranom agropotravinárskom podniku
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Balaďová
Marketingová komunikácia vo firme
April 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Balážová
Vplyv nástrojov marketingovej komunikácie v mieste predaja na rozhodovanie spotrebiteľa
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Baraníková
Marketing komodity víno.
April 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Bariaková
Obchodné reťazce potravinových produktov a zhodnotenie ich marketingových aktivít vo vybranom meste SR
April 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daša Bédiová
Marketingová analýza trhu vybraného potravinárskeho produktu
April 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adela Bednáriková
Nové trendy marketingu a ich využívanie v praxi
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Belák, PhD.
Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov z hospodárskeho dvora.
August 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ingrida Berežná
Vplyv maloobchodnej značky na správanie spotrebiteľa
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Blažková
Analýza marketingovej činnosti vybraného agropotravinárskeho subjektu
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Blažková
Nové formy predaja poľnohospodárskych produktov konečným spotrebiteľom
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Denisa Bošanská
Multilevel marketing v súčasnom období.
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Brucker
Zhodnotenie marketingových aktivít Nitrianskej organizácie cestovného ruchu
April 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Černák
Vplyv reklamy na rozhodovanie sa zákazníka.
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriam Čierňavová
Reklama a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľa
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Danišová
Zhodnotenie úrovne letákov ako nástroja podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Danóczyová
Analýza marketignovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
April 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbara Érseková
Analýza marketignovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
April 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Ferencziová
Analýza spotrebiteľských preferencií u vybraných potravinových produktov
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karina Flimelová
Internetový predaj a jeho uplatnenie v praxi
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Gamanová
Marketingová komunikácia podnikateľského subjektu
April 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karin Guničová
Súčasná situácia predaja vybraných potravinárskych produktov v maloobchodných reťazcoch SR
April 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Hašan
Analýza marketingových aktivít Nitrianskeho vínneho festivalu
April 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Hašan
Analýza marketingových aktivít športových klubov
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Homolová
Faktory kvality potravinárskych produktov
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Hupková
Výrobková a komunikačná politika vo vybranom podniku
April 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Chnapková
Vplyv nástrojov marketingového mixu na rozhodovanie spotrebiteľa
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Irša
Obchodovanie cez internet.
April 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Kalakajová
Marketing ekologických produktov a ich odbyt
April 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kertészová
Analýza marketingu vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Konopásek
Marketing ekologických potravinových produktov
April 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Košturiaková
Vplyv získania značky kvality SK na odbyt vybraných výrobkov
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lauková
Nové trendy v marketingovej komunikácii a možnosti ich využitia v oslovení spotrebiteľa
April 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Leštáková
Marketingová stratégia cesty Magna Via
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Líšková
Analýza marketingovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Matiščáková
Marketingová analýza potravinárskej firmy
April 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Matúšková
Ekologické produkty a ich odbyt na slovenskom trhu
April 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Molnárová
Pôsobenie reklamy na spotrebiteľské správanie pri kúpe potravín
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Nímetová
Marketingová komunikácia podniku Rona, a.s.
May 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Ondrušíková
Reklama a jej vplyv na rozhodovanie sa zákazníka
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Pelachová
Využitie internetu v marketingu
April 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenka Petrášová
Marketingová analýza trhu vybraného potravinárskeho podniku v Srbsku
April 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Petrík
Komunikácia samosprávy s občanom
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Pintérová
Možnosti internetového marketingu v praxi
May 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Poláčeková
Multilevel marketing v súčasnom období.
April 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Rácová
Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov
April 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Samáková
Využívanie internetu v marketingu
April 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Sečanský
Internet ako médium reklamy a predaja
July 2011Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Sochová
Spotrebiteľské správanie konzumentov potravín a faktory, ktoré ho ovplyvňujú
May 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Solárová
Obchodná značka v aktivitách maloobchodných reťazcov.
April 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Srnánková
Ekologické poľnohospodárstvo a analýza marketingu vybraného ekopodniku
April 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Struhárová
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranom agropotravinárskom podniku
May 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Szabó
Marketing vybraného obchodného reťazca
May 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Szabó
Využitie marketingu v riadení vybraného podnikateľského subjektu
May 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Szőcsová
Vplyv komunikačného mixu na rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín
April 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Šiška
Uplatňovanie marketingových aktivít vo vybraných podnikoch - vydavateľstvá
April 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Štefunková
Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranom agrosubjekte na úseku vinárstva a vinohradníctva
May 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Juraj Šušol
Multi-Level-Marketing vo vybranej spoločnosti
April 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ingrida Šutková
Marketing produktov ekologického poľnohospodárstva
April 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Ukropová
Preferencie spotrebiteľov pri nákupe vybraných druhov potravín
April 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Vadkerti
Skúmanie spotrebiteľského správania na trhu potravín
April 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Vadkerti
Využitie internetu v marketingovej činnosti podniku
May 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Regina Valachyová
Analýza marketignovej činnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Varga
Aktivity na podporu predaja potravinárskych produktov
April 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Varga
Spotrebiteľské správanie na trhu s pečivom v SR
May 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Zavadilová
Označovanie potravín znakom kvality v krajinách EÚ
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Zubčáková
Komunikačný mix vybranej spoločnosti pekárenského priemyslu
April 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Michaela Žákovičová
Marketingové aktivity podujatí mesta Nitra.
April 2014Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Žemla
Využívanie maloobchodnej značky na trhu potravín
May 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Žiak
Analýza marketingových aktivít vo vybranom agropotravinárskom podniku
April 2013Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Žiak
Analýza propagácie športových podujatí v meste Nitra
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress