Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ašverus
Reklama a jej vplyv na spotrebiteľa
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Babula
Využitie internetu v obchodnej činnosti podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranom agropotravinárskom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Balaďová
Marketingová komunikácia vo firme
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Balážová
Vplyv nástrojov marketingovej komunikácie v mieste predaja na rozhodovanie spotrebiteľa
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mariana Baraníková
Marketing komodity víno.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Bariaková
Obchodné reťazce potravinových produktov a zhodnotenie ich marketingových aktivít vo vybranom meste SR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daša Bédiová
Marketingová analýza trhu vybraného potravinárskeho produktu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adela Bednáriková
Nové trendy marketingu a ich využívanie v praxi
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Belák, PhD.
Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov z hospodárskeho dvora.
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ingrida Berežná
Vplyv maloobchodnej značky na správanie spotrebiteľa
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Blažková
Analýza marketingovej činnosti vybraného agropotravinárskeho subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Blažková
Nové formy predaja poľnohospodárskych produktov konečným spotrebiteľom
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Denisa Bošanská
Multilevel marketing v súčasnom období.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Brucker
Zhodnotenie marketingových aktivít Nitrianskej organizácie cestovného ruchu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Černák
Vplyv reklamy na rozhodovanie sa zákazníka.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriam Čierňavová
Reklama a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľa
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Danišová
Zhodnotenie úrovne letákov ako nástroja podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Danóczyová
Analýza marketignovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbara Érseková
Analýza marketignovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Ferencziová
Analýza spotrebiteľských preferencií u vybraných potravinových produktov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karina Flimelová
Internetový predaj a jeho uplatnenie v praxi
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Gamanová
Marketingová komunikácia podnikateľského subjektu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karin Guničová
Súčasná situácia predaja vybraných potravinárskych produktov v maloobchodných reťazcoch SR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Hašan
Analýza marketingových aktivít Nitrianskeho vínneho festivalu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Hašan
Analýza marketingových aktivít športových klubov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Homolová
Faktory kvality potravinárskych produktov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Hupková
Výrobková a komunikačná politika vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Chnapková
Vplyv nástrojov marketingového mixu na rozhodovanie spotrebiteľa
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Irša
Obchodovanie cez internet.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marianna Kalakajová
Marketing ekologických produktov a ich odbyt
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Kertészová
Analýza marketingu vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Konopásek
Marketing ekologických potravinových produktov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Košturiaková
Vplyv získania značky kvality SK na odbyt vybraných výrobkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Lauková
Nové trendy v marketingovej komunikácii a možnosti ich využitia v oslovení spotrebiteľa
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jana Leštáková
Marketingová stratégia cesty Magna Via
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Líšková
Analýza marketingovej činnosti vo vybranom agropotravinárskom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Matiščáková
Marketingová analýza potravinárskej firmy
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Matúšková
Ekologické produkty a ich odbyt na slovenskom trhu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Molnárová
Pôsobenie reklamy na spotrebiteľské správanie pri kúpe potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Nímetová
Marketingová komunikácia podniku Rona, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Ondrušíková
Reklama a jej vplyv na rozhodovanie sa zákazníka
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Pelachová
Využitie internetu v marketingu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenka Petrášová
Marketingová analýza trhu vybraného potravinárskeho podniku v Srbsku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Petrík
Komunikácia samosprávy s občanom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Pintérová
Možnosti internetového marketingu v praxi
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Zuzana Poláčeková
Multilevel marketing v súčasnom období.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Rácová
Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Samáková
Využívanie internetu v marketingu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Sečanský
Internet ako médium reklamy a predaja
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Sochová
Spotrebiteľské správanie konzumentov potravín a faktory, ktoré ho ovplyvňujú
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Solárová
Obchodná značka v aktivitách maloobchodných reťazcov.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Srnánková
Ekologické poľnohospodárstvo a analýza marketingu vybraného ekopodniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Struhárová
Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranom agropotravinárskom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Szabó
Marketing vybraného obchodného reťazca
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zoltán Szabó
Využitie marketingu v riadení vybraného podnikateľského subjektu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Szőcsová
Vplyv komunikačného mixu na rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Šiška
Uplatňovanie marketingových aktivít vo vybraných podnikoch - vydavateľstvá
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Štefunková
Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranom agrosubjekte na úseku vinárstva a vinohradníctva
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Juraj Šušol
Multi-Level-Marketing vo vybranej spoločnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ingrida Šutková
Marketing produktov ekologického poľnohospodárstva
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ukropová
Preferencie spotrebiteľov pri nákupe vybraných druhov potravín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Vadkerti
Skúmanie spotrebiteľského správania na trhu potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Vadkerti
Využitie internetu v marketingovej činnosti podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Regina Valachyová
Analýza marketignovej činnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Varga
Aktivity na podporu predaja potravinárskych produktov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Varga
Spotrebiteľské správanie na trhu s pečivom v SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Zavadilová
Označovanie potravín znakom kvality v krajinách EÚ
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radka Zubčáková
Komunikačný mix vybranej spoločnosti pekárenského priemyslu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Michaela Žákovičová
Marketingové aktivity podujatí mesta Nitra.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Žemla
Využívanie maloobchodnej značky na trhu potravín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Žiak
Analýza marketingových aktivít vo vybranom agropotravinárskom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Žiak
Analýza propagácie športových podujatí v meste Nitra
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná