Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov z hospodárskeho dvora.
Autor: Ing. Michal Belák, PhD.
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Oponent 2:Ing. Peter Brezovský, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing priameho predaja poľnohospodárskych produktov z hospodárskeho dvora.
Abstrakt:Jedným z cieľov podnikateľských subjektov je zabezpečiť odbyt pre svoje výrobky. Aby podnikateľský subjekt získal stálych zákazníkov, získal výhodu oproti konkurencií a bol úspešný v odbyte, je dôležité aby správne používal nástroje marketingového mixu. Hlavným cieľom dizertačnej práce je poukázať na súčasné využívanie priameho predaja prvovýrobcami, ktorí predávajú svoje poľnohospodárske produkty priamo konečnému spotrebiteľovi na Slovensku. Zároveň práca mapuje využívanie vybraných nástrojov marketingového mixu v podnikoch zaoberajúcich sa priamym predajom časti svojej produkcie v nadväznosti na predaj konečnému spotrebiteľovi a navrhuje efektívnejšie využívanie marketingových nástrojov v praxi týchto podnikov. V neposlednom rade práca poukazuje na potreby a požiadavky spotrebiteľov na priamy predaj poľnohospodárskych produktov vo vzťahu k prvovýrobcovi. Práca analyzuje prvovýrobcov z pohľadu sortimentu odbytu poľnohospodárskych produktov, spôsoby distribúcie poľnohospodárskych produktov, organizačné a technické zabezpečenie priameho predaja a účinnosť využívania vybraných nástrojov výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky. Z pohľadu spotrebiteľov práca analyzuje postoje, preferencie a informovanosť spotrebiteľov o možnosti nákupu poľnohospodárskych produktov v ich okolí, vnímanie postojov spotrebiteľov k domácim resp. tradičným potravinám a záujem spotrebiteľov o spracované a nespracované poľnohospodárske potraviny. Záver dizertačnej práce je venovaný odporúčaniam pre poľnohospodárske podniky v oblasti priameho predaja konečnému spotrebiteľovi. Zároveň sú tu zhrnuté požiadavky a názory spotrebiteľov na to ako vnímajú spotrebitelia priamy predaj a ich názor na realizáciu priameho predaja v praxi. Dizertačná práca sa zaoberá témou priameho predaja poľnohospodárskych produktov z hospodárskeho dvora. Téma je v súčasnosti veľmi aktuálna a jej spracovanie môže pomôcť poľnohospodárskym podnikom lepšie a efektívnejšie predávať svoje poľnohospodárske produtky priamo konečnému spotrebiteľovi.
Kľúčové slová:odbyt, priamy predaj, predaj ku konečnému spotrebiteľovi, predaj z dvora, distribúcia, prvovýrobca, spotrebiteľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene