Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie úrovne letákov ako nástroja podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci
Autor: Ing. Zuzana Danišová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie úrovne letákov ako nástroja podpory predaja vo vybranom obchodnom reťazci
Abstrakt:Zhodnoteniu úrovne letákov ako nástroja podpory predaja predchádzalo vymedzenie základných pojmov v oblasti marketingu, ktorého predmetom je uspokojovanie potrieb zákazníkov, čo môžeme dosiahnuť správnym použitím nástrojov marketingového mixu. Jedným z nástrojov je komunikácia, ktorá nielen informuje, ale aj presviedča s cieľom dosiahnuť pozitívnu odozvu prejavenú nákupom. Komunikačná politika obsahuje rôzne nástroje určené pre špecifické použitie. Okamžitú a intenzívnu reakciu zákazníka môžeme očakávať po použití nástrojov podpory predaja. Jedným z nich sú letáky distribuované zákazníkovi s cieľom prezentovať aktuálnu ponuku, akciové ceny a výhody, ktoré ho majú zaktivizovať a podnietiť k nákupu. Analýze podrobíme leták obchodného reťazca Lidl, ktorý zhodnotíme z hľadiska sortimentu tovaru, tematickosti, formátu, grafiky a akciových cien. Pri komparácii s konkurenčnými letákmi zhodnotíme jeho originalitu a zaujímavosť pre zákazníka. Efektívnosť letákov ako nástroja podpory predaja overíme dotazníkom so zámerom zistiť ako zákazníci zaobchádzajú s letákmi, do akej miery sú pre nich rozhodujúce pri nákupe, teda či sú podkladom pre nákupné rozhodovanie. Zameriame sa aj kategórie a množstvo nakupovaných podporovaných produktov. Prieskumom potvrdíme dôležitosť letákov ako nástroja podpory predaja, keďže informujú o akciových cenách, na ktoré sú spotrebitelia citliví. Nadbytok informácií však môže viesť u zákazníkov k selekcii či odporu. Preto je nevyhnutné, aby sa obchodný reťazec dostatočne odlíšil od konkurencie, ponúkol zákazníkovi široký sortiment produktov v požadovanej kvalite, na prislúchajúcej cenovej úrovni podporený primeranou propagáciou. V opačnom prípade môžu byť pre obchodný reťazec náklady spojené s letákmi vyššie ako dosiahnutý efekt z predaja.
Kľúčové slová:Lidl, komunikácia, letáky, podpora predaja, spotrebiteľské rozhodovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene