Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranom agrosubjekte na úseku vinárstva a vinohradníctva
Autor: Ing. Zuzana Štefunková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranom agrosubjekte na úseku vinárstva a vinohradníctva
Abstrakt:Abstrakt Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať a zhodnotiť jednotlivé nástroje marketingového mixu vo vybranom agrosubjekte, ktorým je Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, so sídlom v Mojmírovciach. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť zahŕňa vymedzenie pojmu marketing a jednotlivých nástrojov marketingového mixu a ich stručnú charakteristiku. Jej súčasťou je tiež obsahové vymedzenie pojmov súvisiacich s vinárstvom a vinohradníctvom a jeho stručná genéza v podmienkach Slovenska. Praktická časť začína zmapovaním súčasnej situácie vinárstva a vinohradníctva na Slovensku a pokračuje charakteristikou Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce v činnosti vinárstva a vinohradníctva. Súčasťou praktickej časti je komplexná analýza výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce. Na základe tejto analýzy je uskutočnená SWOT analýza, ktorá zahŕňa silné a slabé stránky hodnoteného družstva a zároveň príležitosti a ohrozenia vyplývajúce z prostredia, v ktorom sa nachádza. Záverečná časť obsahuje vyhodnotenie jednotlivých nástrojov marketingového mixu vrátane odporúčaní pre ďalší efektívny rozvoj družstva.
Kľúčové slová:marketingový mix, víno, cena, distribúcia, komunikácia, PD Mojmírovce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene