Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikační číslo: 1289
Univerzitní e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza marketingu vo vybranom podniku
Autor: Ing. Katarína Kertészová
Pracoviště: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Mišuta
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza marketingu vo vybranom podniku
Abstrakt:Témou záverečnej práce je ,,Analýza marketingu v podniku." Ako je obsiahnuté v samotnom názve práce, úlohou bude analyzovať marketingovú činnosť v spoločnosti TEKMAR SLOVENSKO,s.r.o. Pre lepšiu orientáciu v oblasti marketingu je nevyhnutné uviesť aktuálny stav riešenej problematiky v súčasnosti. Marketing je súčasťou vrcholovej stratégie podniku a preto je potrebné, aby bol chápaný, rozvíjaný a realizovaný na každom stupni riadenia v podniku. Podnik, ktorý je schopný porozumieť zákazníkom a uspokojiť ich požiadavky, je zároveň schopný správne definovať svoje cieľové trhy, čo sa realizuje prostredníctvom marketingu. Marketing je teda základom zákaznícky orientovaného podniku. Marketing možno definovať viacerými spôsobmi, a preto existuje aj viacero pohľadov autorov na uvedenú problematiku. Vo všetkých sa však objavuje jednotná myšlienka, ktorá uvádza, že marketing predstavuje proces tvorby a výmeny produktov a hodnôt, prostredníctvom ktorých jednotlivci a skupiny uspokojujú svoje potreby. O jednotlivých prístupoch autorov k uvedenej problematike pojednáva prvá kapitola. Marketing neexistuje izolovane od okolitého prostredia, ale funguje vo vzájomnej interakcii s inými faktormi mikroprostredia a makroprostredia. Práve uvedenej skutočnosti sa týka druhá kapitola. Podniky sa snažia využívať jednotlivé nástroje výrobkovej politiky, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky za účelom dosiahnutia úspechu na trhu. Ide o nástroje marketingového mixu, ktoré vysvetľuje ďalšia kapitola. Časť výsledkov práce sa venuje samotnému podnikateľskému subjektu a analýze nástrojov marketingového mixu, ktoré skúmaná spoločnosť využíva a realizuje. Vybraným podnikateľským subjektom je firma TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. so sídlom v Lužiankach, ktorej predmetom činnosti je produkcia cereálií a müsli tyčiniek. Spoločnosť vznikla v roku 1997 a dodnes je významným subjektom na trhu s cereáliami.
Klíčová slova:marketing, nástroje marketingového mixu, cereálie, trh, zákazníci

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně