Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza marketingu vo vybranom podniku
Autor: Ing. Katarína Kertészová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Mišuta
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza marketingu vo vybranom podniku
Abstrakt:Témou záverečnej práce je ,,Analýza marketingu v podniku." Ako je obsiahnuté v samotnom názve práce, úlohou bude analyzovať marketingovú činnosť v spoločnosti TEKMAR SLOVENSKO,s.r.o. Pre lepšiu orientáciu v oblasti marketingu je nevyhnutné uviesť aktuálny stav riešenej problematiky v súčasnosti. Marketing je súčasťou vrcholovej stratégie podniku a preto je potrebné, aby bol chápaný, rozvíjaný a realizovaný na každom stupni riadenia v podniku. Podnik, ktorý je schopný porozumieť zákazníkom a uspokojiť ich požiadavky, je zároveň schopný správne definovať svoje cieľové trhy, čo sa realizuje prostredníctvom marketingu. Marketing je teda základom zákaznícky orientovaného podniku. Marketing možno definovať viacerými spôsobmi, a preto existuje aj viacero pohľadov autorov na uvedenú problematiku. Vo všetkých sa však objavuje jednotná myšlienka, ktorá uvádza, že marketing predstavuje proces tvorby a výmeny produktov a hodnôt, prostredníctvom ktorých jednotlivci a skupiny uspokojujú svoje potreby. O jednotlivých prístupoch autorov k uvedenej problematike pojednáva prvá kapitola. Marketing neexistuje izolovane od okolitého prostredia, ale funguje vo vzájomnej interakcii s inými faktormi mikroprostredia a makroprostredia. Práve uvedenej skutočnosti sa týka druhá kapitola. Podniky sa snažia využívať jednotlivé nástroje výrobkovej politiky, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky za účelom dosiahnutia úspechu na trhu. Ide o nástroje marketingového mixu, ktoré vysvetľuje ďalšia kapitola. Časť výsledkov práce sa venuje samotnému podnikateľskému subjektu a analýze nástrojov marketingového mixu, ktoré skúmaná spoločnosť využíva a realizuje. Vybraným podnikateľským subjektom je firma TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. so sídlom v Lužiankach, ktorej predmetom činnosti je produkcia cereálií a müsli tyčiniek. Spoločnosť vznikla v roku 1997 a dodnes je významným subjektom na trhu s cereáliami.
Kľúčové slová:marketing, nástroje marketingového mixu, cereálie, trh, zákazníci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene