Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv maloobchodnej značky na správanie spotrebiteľa
Autor: Ing. Ingrida Berežná
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv maloobchodnej značky na správanie spotrebiteľa
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je zistiť vplyv maloobchodnej značky na správanie spotrebiteľa. V práci sme sa zamerali na tri obchodné reťazce a to Tesco, COOP Jednotu a Kaufland a ich maloobchodné značky. V prvej časti práce sme sa zamerali na teoretický prehľad, vymedzili sme niekoľko základných pojmov ako sú marketing, marketingový mix, maloobchod, značka, privátna značka a spotrebiteľské správanie. Hlavnú časť práce tvoril dotazník a jeho vyhodnotenie. Dotazníkový prieskum sa realizoval na vzorke 100 respondentov, 58 žien a 42 mužov. Obchodný reťazec Tesco navštevuje najväčší počet respondentov a to 43 a maloobchodné značky tohto reťazca pozná až 37 z opýtaných a 18 respondentov výrobky označené maloobchodnou značkou Tesco nakupuje. Obchodný reťazec COOP Jednota navštevuje 26 respondentov a 19 z nich uvádza, že maloobchodné značky tohto reťazca pozná, 13 respondentov výrobky COOP Jednota nakupuje. Kaufland navštevuje 31 respondentov z opýtaných a 27 pozná jeho maloobchodné značky a 8 respondentov výrobky pod touto značkou nakupuje. Z prieskumu vychádza, že maloobchodné značky uvedených obchodných reťazcov spotrebitelia poznajú, ale nie všetci výrobky označené maloobchodnou značkou nakupujú.
Kľúčové slová:marketing, marketingový mix, maloobchodná značka, spotrebiteľské správanie, značka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene