Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv nástrojov marketingového mixu na rozhodovanie spotrebiteľa
Autor: Ing. Jana Chnapková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv nástrojov marketingového mixu na rozhodovanie spotrebiteľa
Abstrakt:ABSTRAKT Súčasťou nášho každodenného života je nakupovanie. Preto sme sa rozhodli v diplomovej práci spracovať problematiku marketingu, ktorý výraznou mierou zasahuje do nášho nákupného rozhodovania. Dennodenne sme ovplyvňovaný rôznymi reklamami, pútačmi, letákmi. Cieľom našej práce bolo zistiť ako na rozhodovanie spotrebiteľa vplývajú nástroje marketingového mixu. Nakoľko je nakupovanie široký pojem, svoju pozornosť sme nasmerovali len na tovary a výrobky, ktoré zaraďujeme medzi bežný spotrebný tovar, čiže potravinárske výrobky a drogériu. Tento druh tovarov nakupujeme pravidelne a nie je to pre nás nič výnimočné a napriek tomu výrobcovia a predajcovia stále pracujú na tom, ako čo najviac ovplyvniť rozhodovanie spotrebiteľa vo svoj prospech -- veď je to súčasťou ich práce a do veľkej miery to vplýva na úspech podniku. Pomocou dotazníkového prieskumu sme chceli získať informácie od spotrebiteľov. Zaujímali sme sa predovšetkým o najpodstatnejšie aspekty nákupného rozhodovania, ako sú cenová úroveň, kvalita, reklama v médiách, podpora predaja, priamy predaj, spokojnosť zákazníkov a pod. Snažili sme sa zistiť, ktoré názory u spotrebiteľov prevládajú a či nástroje marketingového mixu majú taký účinok, aký sa predpokladá a očakáva. Vo vyhodnotení dotazníka sme uviedli presné spracovanie každej otázky, ktoré je aj názorne zobrazené formou grafu, aby sme lepšie prezentovali výsledky aj pomocou vizuálneho vnímania a nielen popisom. Spracovaním a vyhodnotením dotazníka sme zistili, že sú faktory, resp. nástroje marketingu, ktoré majú svoje pevné miesto v nákupnom rozhodovaní spotrebiteľa a sú nimi pochopiteľne cena a kvalita. Sú činiteľmi, ktoré nikdy nestratia na aktuálnosti. V širších súvislostiach môžeme z odpovedí v dotazníku konštatovať, že spotrebitelia sú presýtení reklamami, propagáciou a v dnešnom stresujúcom živote nemajú dostatok energie, aby reklame venovali prílišnú pozornosť, čo núti výrobcov a predajcov k ešte väčšiemu úsiliu o zaujatie zákazníkov a v neposlednom rade k tomu prispieva aj konkurenčný boj. Dnešní spotrebitelia sú už však obozretnejší a skúsenejší, takže nestačí len intenzívna propagácia, ale narastá význam aj ostaných nástrojov marketingového mixu. Nemenia sa len samotní spotrebitelia, ale aj ich potreby a nároky na ich uspokojenie.
Kľúčové slová:spotrebiteľ, marketingový mix, nástroj, dotazník, marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene