Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Reklama a jej vplyv na rozhodovanie sa zákazníka
Autor: Ing. Mária Ondrušíková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Reklama a jej vplyv na rozhodovanie sa zákazníka
Abstrakt:Predkladaná záverečná práca prezentuje a analyzuje vplyv reklamy ako jedného zo základných nástrojov marketingovej komunikácie smerom k verejnosti respektíve spotrebiteľom. Hlavným cieľom je tak objasniť, do akej miery reklama vplýva na verejnosť a do akej miery dokáže ovplyvniť názor spotrebiteľov pri kúpe určitého produktu. Prvá časť priblíži danú tému z teoretického hľadiska. V praktickej časti robíme prieskum formou dotazníka, kde sa zaoberáme postojom dnešného spotrebiteľa k reklame a jej vplyvom na rozhodovanie sa zákazníka. Pojem reklama spočíva v ovplyvňovaní ľudských zmyslov rôznymi stimulmi s cieľom dosiahnuť u zákazníka pocit, že sa rozhodol správne pre daný výrobok alebo službu. Reklama pomáha výrobcom zoznamovať spotrebiteľa s jeho výrobkami, budovať silnú značku a výrobky predávať. Reklama vlastne ovplyvňuje každého človeka a v súčasnosti neexistuje spôsob ako sa jej vyhnúť a zostať zaradený v civilizovanej spoločnosti. Záverečná -- praktická časť sa zameriava na prezentáciu výsledkov prieskumu ako aj následné vyhodnotenie s prihliadnutím na vyššie uvedený cieľ.
Kľúčové slová:reklama, marketing, vplyv

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene