Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Reklama a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľa
Autor: Ing. Miriam Čierňavová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Johana Paluchová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Reklama a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľa
Abstrakt:ABSTRACT Reklamu si nemožno nepovšimnúť, je všade okolo nás. Bola, je a bude pre zadávateľov stále väčšou výzvou. Jej cieľom je informovať, ovplyvňovať chovanie, presvedčovať a vytvárať návyky spotrebiteľov. Bez využitia vhodných propagačných prostriedkov v dnešnej dobe, nemá akýkoľvek produkt alebo služba šancu na trhu uspieť. Cieľom mojej diplomovej práce je zistiť ako reklama pôsobí na správanie sa zákazníka, zamerala som sa na zistenie vplyvu u vybranej skupiny respondentov. Prostredníctvom odpovedí v dotazníku som získala informácie ohľadom ich postojov, názorov a príčin chovania sa pri nákupe. Cieľom bolo zrealizovať marketingový výskum zameraný na analýzu správania sa spotrebiteľa pod vplyvom reklamy. Marketingový výskum bol realizovaný v okrese Skalica v januári až marci 2012. Respondenti boli prevažne mladšieho a stredného veku. Najprv sú vysvetlené niektoré všeobecné pojmy z oblasti marketingu. Potom je analyzované pôsobenie reklamy na spotrebiteľa. Práca je rozdelená do siedmych kapitol. V prvej časti sa zaoberám teoreticko--metodologickými východiskami. Definujem termíny, s ktorými budem pracovať. Definujem pojem marketing, marketingový mix, komunikačný mix, reklama a spotrebiteľské správanie. Piata kapitola práce "Záver" zhrňuje výsledky mojej práce.
Kľúčové slová:Reklama, Marketing, Spotrebiteľ, , Média, Marketingový výskum, Marketingová komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene