Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv získania značky kvality SK na odbyt vybraných výrobkov
Autor: Ing. Silvia Košturiaková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv získania značky kvality SK na odbyt vybraných výrobkov
Abstrakt:Abstrakt V roku 2004 Ministerstvo pôdohospodárstva SR zahájilo program na podporu domácej potravinovej produkcie. Hlavným cieľom programu je pomôcť slovenským výrobcom presadiť svoje kvalitné výrobky na domácom trhu a upriamiť pozornosť domácich spotrebiteľov na ponuku kvalitných výrobkov a potravín. Vybrané ocenené výrobky sú označené logom "Značka kvality SK". Označenie potravinárskych výrobkov sa stáva dôležitým nástrojom marketingového mixu pre výrobcov. V súčasnosti je ocenených približne päťsto výrobkov. Cieľom diplomovej práce je analýza vplyvu programu na odbyt ocenených výrobkov. Pozornosť je zameraná na trh s potravinami a na získanie informácií od ocenených výrobcov o pozitívach, ktoré prináša ocenenie výrobkov pre ich firmy. Podpora domácich výrobcov priamo ovplyvňuje ekonomiku štátu a prispieva tak k blahobytu celého národa. Napriek tomu, že vo väčšine prípadov u spotrebiteľa je rozhodujúcim faktorom cena, je dôležité aby pri nákupe potravín spotrebiteľ preferoval aj kvalitu. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teóriu, kde hlavnými pojmami je značka, spotrebiteľ a kvalita. V druhej časti sú obsiahnuté informácie o programe Ministerstva pôdohospodárstva SR a zahŕňa aj zoznam ocenených výrobcov a ich výrobkov. Súčasťou tejto kapitoly je aj vypracovaný dotazníkový prieskum na vzorke 65 ocenených výrobcov Slovenskej republiky. Posledná kapitola poskytuje návrhy riešení, ktoré vyplývajú z dotazníkového prieskumu. Diplomová práca obsahuje dve tabuľky, sedemnásť grafov a tri prílohy.
Kľúčové slová:kvalita, spotrebiteľ, potravinové výrobky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene